Xin ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Thông và Truyền thông và Bộ Y tế

Thứ sáu, 02/10/2009 10:36

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên từ 1/10/2009 đến 30/11/2009.

img

Một số điểm chính trong dự thảo Thông tư này là:

Thông tư quy định cụ thể việc ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đối với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
 
Thông tư quy định việc ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử như: Đối với báo in ra hàng ngày hoặc cách ngày; Đối với báo in ra hàng tuần; Đối với tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội ra hàng tháng; Đối với báo điện tử; Vị trí đăng trên báo in và báo điện tử…
 
Đối với Chế độ cung cấp thông tin dự thảo Thông tư quy định cụ thể:
1. Cung cấp thông tin định kỳ:
a) Tuần đầu hàng tháng;
b) Tổ chức các buổi họp báo, giao ban báo chí định kỳ 6 tháng 01 lần.
2. Cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất hoặc do yêu cầu của các cơ quan báo chí:
a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của cơ quan mình, cơ quan cung cấp thông tin được cung cấp cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp qua các cuộc giao ban báo chí hoặc gặp mặt báo chí;
b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp các thông tin, các sự kiện liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.
Đối với Hình thức cung cấp thông tin:
Tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu hoạt động, thông tin về HIV/AIDS sẽ được cung cấp qua các hình thức sau:
1. Trang tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS www.vaac.gov.vn.
2. Tạp chí AIDS và Cộng đồng.
3. Gửi văn bản đến các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí có liên quan.
4. Họp báo, gặp mặt, giao ban báo chí.
5. Sinh hoạt Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS.
6. Mời đại diện báo chí tham gia các  sự kiện, các hoạt động do các cơ quan cung cấp thông tin tổ chức.
 

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư nêu trên tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top