Xin ý kiến dự thảo Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thứ tư, 16/09/2009 20:36

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định trên từ 15/9/2009 đến 14/11/2009.

img

Với mục đích đảm bảo việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được chính xác, đầy đủ theo quy định tại Điều 27, 28 của Luật CNTT năm 2006. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và những điều kiện cần thiết để đảm bảo việc cập nhật thường xuyên các mục thông tin, xử lý dịch vụ công trực tuyến, duy trì hoạt động và phát triển Website nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện và hiệu quả.

Dự thảo Nghị định bao gồm 5 Chương 34 điều bao gồm:

+ Chương I. Quy định chung

+ Chương II. Cung cấp thông tin

+ Chương III. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

+ Chương IV. Đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử

+ Chương V. Tổ chức thực hiện

Chương II của Dự thảo Nghị định quy định cụ thể việc cung cấp thông tin bao gồm: Các thông tin chủ yếu như: Thông tin giới thiệu, Tin tức, sự kiện hoạt động của cơ quan, Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan, Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân, Danh bạ điện thoại liên hệ, Thông tin giao dịch. Ngoài các thông tin nêu trên các website này còn phải cung cấp Thông tin về công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, Cung cấp thông tin, báo cáo thống kê, Thông tin tiếng nước ngoài... và dự thảo còn quy định rõ Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin.

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức sự nghiệp trực thuộc; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin trên Website/Portal của cơ quan nhà nước.

Dự kiến Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010./.

Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định nêu trên tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top