Xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015

Thứ hai, 09/03/2015 10:01

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông) trước ngày 31 tháng 3 năm 2015 để kịp tổng hợp, thẩm định gửi cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng.

img
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 607/BTTTT-KHCN gửi các đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT, Tập đoàn Viễn thông Quân đội – Viettel về việc giới thiệu Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015.
 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau đây gọi là Giải thưởng) là giải thưởng được Bộ Tài nguyên và Môi trường xét tặng 02 năm một lần nhằm trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xét tặng Giải thưởng năm 2015.
 
Để việc xét tặng Giải thưởng năm 2015 được khách quan, chính xác và kịp thời trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị: Tuyên truyền rộng rãi về Giải thưởng đến các tổ chức, cá nhân trong đơn vị để đăng ký tham gia Giải thưởng; Lập hồ sơ/hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng theo mẫu quy định.
 
Hồ sơ phải đầy đủ, đúng quy định bao gồm: Bản đăng ký tham dự theo mẫu ; báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng; các tài liệu, hình ảnh, băng đĩa chứng minh về thành tích ; 02 ảnh 3x4 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức. Đối với các tổ chức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình môi trường, kết quả quan trắc phát thải và các thành phần môi trường.
 
Hồ sơ xét tặng Giải thưởng gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông) trước ngày 31 tháng 3 năm 2015 để kịp tổng hợp, thẩm định gửi cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng./.
 
 
D.M
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top