Xây dựng TTDL phục vụ phân tích, dự báo thị trường nông sản

Thứ tư, 31/08/2022 06:17

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”.

2022817-h2.jpg

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu (TTDL) tập trung của ngành nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) chuyên sâu phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản; hoàn thành xây dựng công cụ, phần mềm phục vụ thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn.

Đồng thời, hoàn thành thiết lập hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thường xuyên, định kỳ về TTDL tập trung; 100% cán bộ thuộc hệ thống mạng lưới được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống; Thông tin, dữ liệu về tình hình thị trường nông sản được thu thập thường xuyên phục vụ phân tích, dự báo, đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) và các hợp tác xã.

Hệ thống thông tin (HTTT) được tích hợp trong hệ thống CSDL chuyên ngành phục vụ CĐS ngành nông nghiệp

Đề án có nhiệm vụ cụ thể là: rà soát, chuẩn hóa nguồn dữ liệu; thiết kế kiến trúc dữ liệu cho HTTT thị trường nông sản đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có khả năng liên thông, kết nối, chia sẻ để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích và dự báo thị trường nông sản; Đảm bảo HTTT thị trường nông sản được tích hợp trong tổng thể hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành nền tảng phục vụ chuyển đổi số (CĐS) của ngành nông nghiệp, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện hạ tầng CNTT của các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương; lồng ghép, kế thừa, khai thác hiệu quả tài nguyên, hạ tầng sẵn có và hạ tầng được đầu tư theo các chương trình, đề án, dự án liên quan về CNTT, CĐS, đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối, chia sẻ phục vụ việc thu thập và lưu trữ thông tin, dữ liệu về phân tích và dự báo thị trường nông sản; Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thị trường nông sản thường xuyên, định kỳ về TTDL tập trung; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo đúng quy định của pháp luật về an ninh, ATTT...

Ứng dụng công nghệ 4.0 dự báo cung, cầu, giá cả vật tư, sản phẩm nông nghiệp

Nhiệm vụ và giải pháp khác của Đề án là ứng dụng CNTT trong thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản. Cụ thể, ứng dụng CNTT, các công nghệ, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và tiềm năng.

Đề án cũng đề ra nhiệm vụ về thu thập thông tin, dữ liệu, xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ thu thập thông tin, dữ liệu về sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản (diện tích, sản lượng, năng lực chế biến, nhu cầu, giá cả, khối lượng, cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, vật tư, nguyên liệu đầu vào…); ứng dụng công nghệ viễn thám; kết nối, chia sẻ CSDL đa ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương…) để thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ phân tích, dự báo chuyên sâu, chính xác, kịp thời tình hình thị trường nông sản; xây dựng, vận hành các công cụ tiện ích, phần mềm cài đặt trên nền tảng thiết bị số để thu thập thông tin giá cả nông sản cập nhật hàng ngày trên phạm vi toàn quốc...

Về phân tích và dự báo tình hình thị trường, xây dựng và tích hợp các tính năng, thuật toán thống kê, các mô hình kinh tế lượng phục vụ tính toán, phân tích và dự báo; ứng dụng công nghệ AI, dữ liệu lớn (big data) trong dự báo biến động về cung, cầu, giá cả vật tư, sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ viễn thám trong dự báo năng suất, sản lượng đối với ngành hàng trồng trọt, lâm nghiệp.

Đi liền đó là phân loại, cung cấp thông tin phân tích, dự báo phù hợp tới các đối tượng sử dụng, đúng quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ số, đa nền tảng trong cung cấp, truyền tải thông tin, đảm bảo yêu cầu thống nhất, chính xác, kịp thời.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiền Đề án; tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Đề án; Cập nhật, hoàn thiện kiến trúc CPĐT của Bộ NN&PTNT phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam; Chủ trì xây dựng và vận hành TTDL tập trung, xây dựng hệ thống phần mềm, công cụ phục vụ thu thập thông tin...

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT, nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu phân tích, dự báo thị trường nông sản với Nền tảng thích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đảm bảo sử dụng thống nhất, hiệu quả, ATTT; Phối hợp với Bộ NN&PTNT trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan của Đề án.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0 phục vụ thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường nông sản…./.

Theo ICTVietnam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top