Xây dựng, sử dụng các nền tảng công nghệ để tổ chức thông tin hai chiều trong hoạt động thông tin cơ sở

Thứ tư, 31/08/2022 19:48

Ngày 24/2/2022 vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTTTT về Kế hoạch xây dựng, sử dụng các nền tảng công nghệ để tổ chức thông tin hai chiều trong hoạt động thông tin cơ sở.

Quyết định này thay thế Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/1/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
20221109-ta13.jpg

Quyết định nêu rõ, việc xây dựng các nền tảng công nghệ để tổ chức thông tin hai chiều trong hoạt động thông tin cơ sở là nhằm thay đổi phương thức cung cấp thông tin thiết yếu của chính quyền, các cơ quan quản lý và tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân trên môi trường số; thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở thông qua hoạt động thông tin cơ sở; Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở theo mô hình kết hợp giữa tập trung và phân quyền quản lý theo cấp hành chính: Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có thể giám sát, đánh giá được hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền ở xã, phường, thị trấn; Đổi mới phương thức tổ chức tập huấn, đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền trên nền tảng trực tuyến để cán bộ thông tin, tuyên truyền các cấp có thể tự học, tự thi, tự kiểm tra, đánh giá kết quả, tiết kiệm thời gian và kinh phí; tạo diễn đàn trực tuyến để cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền. 

Việc xây dựng, đưa vào sử dụng các nền tảng công nghệ tổ chức thông tin hai chiều giữa chính quyền, các cơ quan quản lý và người dân trong hoạt động thông tin cơ sở thuộc Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm 3 nền tảng: Nền tảng công nghệ cung cấp thông tin nguồn và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở; Nền tảng công nghệ tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của người dân; Nền tảng công nghệ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền. 

GG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top