Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực báo chí đến năm 2020

Thứ tư, 13/10/2010 08:08

Chiều ngày 12/10/2010, tại Hà Nội, Viện Chiến lược TT&TT đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn về đề cương Quy hoạch phát triển nhân lực báo chí (bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử).

img

Mục đích của Quy hoạch là xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực báo chí đến năm 2020, xây dựng các mục tiêu và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành và của xã hội. Quy hoạch cũng cụ thể hóa Chiến lược nhân sự quốc gia đến năm 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm.

Quy hoạch sẽ có định hướng dài hạn, bền vững phát triển nguồn nhân lực báo chí; đánh giá hiện trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng trong đó xác định rõ những điểm mạnh và điểm yếu kém của nhân lực so với nhu cầu phát triển, những biện pháp đã thực thi và rút ra bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Quy hoạch sẽ có tính hiện thực, khả thi.

Đối tượng nghiên cứu của Quy hoạch là toàn bộ nhân lực báo chí với những nội dung về phát triển  bao gồm trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc, quản lý… tình hình sử dụng nhân lực trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển nhân lực và phát triển ngành.

Thời gian dự kiến xây dựng nội dung quy hoạch là tháng 12/2010. Các đơn vị tham gia xây dựng Quy hoạch bao gồm Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại.

Sau khi nghe Viện Chiến lược TT&TT báo cáo đề cương Quy hoạch và nghe ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã chỉ đạo: Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch sẽ bao gồm cả các báo điện tử được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Việc xây dựng Quy hoạch cần tham khảo những quy hoạch phát triển đã được phê duyệt trước đó. Thứ trưởng nhất trí với bố cục của bản Quy hoạch do Viện Chiến lược xây dựng và cho phép các đơn vị tham gia xây dựng Quy hoạch được thành lập các tổ giúp việc giúp việc cho Ban soạn thảo để đảm bảo tiến độ xây dựng…

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top