Xây dựng quân đội: Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Tổng tham mưu) Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Tổng tham mưu) Chủ động đẩy nhanh ứng dụng, phát triển CNTT

Thứ tư, 07/11/2012 19:51

Sự phát triển và ứng dụng rộng rãi những thành tựu của công nghệ thông tin (CNTT) trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quân sự, quốc phòng đã tạo sự phát triển nhanh chóng của VKTBKT quân sự và đời sống xã hội trên toàn thế giới và làm cho tốc độ toàn cầu hóa nhanh hơn, song, cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn. Đã có nhiều vụ mất an toàn thông tin (ATTT) và các cuộc chiến tranh thông tin, gây thiệt hại lớn về kinh tế, quân sự của một số quốc gia.

img
Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Thông tin và Truyền thông cắt băng khánh thành Trạm bảo đảm kỹ thuật CNTT Sở chỉ huy K2000.  Ảnh: Đình Xuân

Đối với quân đội ta, trong những năm gần đây, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong chỉ huy điều hành và điều khiển VKTB phát triển khá mạnh mẽ. Song, so với yêu cầu còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là công tác bảo đảm AN-ATTT quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền thông tin Quốc gia trên không gian mạng... Do đó, ngày 7-11-2011, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng (BQP) đã Quyết định thành lập Cục CNTT thuộc Bộ Tổng tham mưu (BTTM). Đây là cơ quan đầu ngành quản lý nhà nước về CNTT trong quân đội, nhằm đẩy nhanh ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm ATTT số và một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng BQP giao. Sự ra đời của Cục có ý nghĩa quan trọng, là việc làm cần thiết trước đòi hỏi của thực tiễn.

Do mới thành lập, quân số được điều chuyển từ các đơn vị về, còn thiếu nhiều so với biên chế; nhiệm vụ mới, nặng nề; sở chỉ huy chưa xây dựng, lực lượng phân tán, điều kiện làm việc, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn… Những đặc điểm đó tác động không nhỏ tới tư tưởng của bộ đội. Trước tình hình đó, Đảng ủy Cục CNTT đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, triển khai toàn diện các mặt công tác. Đảng ủy Cục đã chủ động tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên của các đơn vị, kịp thời kiện toàn, thành lập các cấp ủy, chi bộ trực thuộc và đi vào hoạt động đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì chặt chẽ nền nếp sinh hoạt; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật. Mối đoàn kết, thống nhất cao trong các cấp ủy, tổ chức đảng được coi trọng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên thực hiện có nền nếp. Cùng với nhanh chóng tiếp nhận lực lượng được điều động về, Cục đã chủ động làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm trong toàn đơn vị. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của Cục yên tâm công tác, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị.

Mặc dù đang ở doanh trại lâm thời, Cục đã chủ động tận dụng thời gian, công sức bộ đội củng cố, sửa chữa xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, chính quy bảo đảm tốt cho mọi hoạt động. Cục đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho BTTM, BQP về ứng dụng và phát triển CNTT, ban hành các chỉ thị, quy định, quyết định về CNTT, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT trong BQP. Trên cơ sở tổ chức, triển khai kiểm tra AN-ATTT của các cơ quan, đơn vị, Cục đã kịp thời báo cáo Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng BTTM định hướng lại công tác đảm bảo AN-ATTT tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Cục đã chỉ đạo lực lượng CNTT toàn quân tổ chức bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp và khắc phục kịp thời các sự cố, duy trì hoạt động thường xuyên của trang bị CNTT và mạng máy tính các đơn vị. Để nâng cao một bước nhận thức, năng lực chuyên môn của cán bộ phục vụ cho nhiệm vụ đảm bảo AN-ATTT, Cục đã tổ chức tập huấn ATTT cho cán bộ CNTT của các đơn vị trong toàn quân... trên cơ sở tiếp thu các đề án, dự án, quy hoạch hiện có, xây dựng xong các đề án, dự án phát triển ngành theo hướng tập trung, hiện đại được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy thời gian đi vào hoạt động còn ngắn nhưng Cục CNTT đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng BTTM đánh giá cao.

Những năm tới, sự tiếp tục bùng nổ của CNTT sẽ tạo ra cơ hội cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Song chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ, thách thức rất lớn. Đó là nguy cơ mất AN-ATTT nói chung, hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng nói riêng... Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Cục CNTT xác định, trước hết phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về vai trò quan trọng của việc ứng dụng CNTT và những nguy cơ gây mất AN-ATTT. Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ TT&TT, các cơ quan chức năng về các hoạt động ứng dụng CNTT và bảo đảm AN-ATTT trong BQP phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT với quan điểm chỉ đạo "Định hướng phát triển CNTT trong quân đội phải theo hướng đi tắt đón đầu, tiến thẳng lên hiện đại, tự động hóa". Mở rộng mạng truyền số liệu quân sự, đảm bảo kết nối thông suốt từ BQP đến các cơ quan, đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch và các đơn vị trên các hướng, địa bàn trọng điểm; bảo đảm kết nối an toàn đến các thiết bị CNTT đầu cuối. Hằng năm, đẩy nhanh tiến độ phát triển ứng dụng CNTT cho các đơn vị bằng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tăng cường đầu tư xây dựng các phần mềm dùng chung và triển khai sử dụng thống nhất trong toàn quân.

Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống máy tính, hệ thống tự động hóa chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; xây dựng tiêu chuẩn quân sự về CNTT gắn với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế. Chú trọng xây dựng các chuẩn đặc thù như chuẩn quy trình nghiệp vụ, chuẩn phần mềm và cơ sở dữ liệu, chuẩn an toàn – bảo mật, chuẩn đánh giá trình độ ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị và cá nhân...

Để bảo đảm AN-ATTT cần xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động bảo đảm AN-ATTT trong quân đội; ưu tiên đầu tư cho các dự án, các công trình nghiên cứu khoa học về AN-ATTT; bổ sung nội dung bảo đảm AN-ATTT vào các chương trình đào tạo của các học viện, nhà trường; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm ATTT thông qua các hội nghị, hội thảo... Để phát triển nguồn lực, cần triển khai tổ chức ngành dọc từng bước vững chắc; đẩy mạnh đào tạo lực lượng chuyên gia đầu ngành CNTT tại các học viện, viện nghiên cứu; tổ chức đào tạo phổ cập CNTT thường xuyên; chú trọng hình thức đào tạo ngắn, chuyển loại, đào tạo lại và đào tạo tại chỗ để sớm phát triển lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung lực lượng và tổ chức đào tạo ở trình độ cao, kết hợp đào tạo trong nước và ngoài nước.
Với những kết quả ban đầu, chúng ta tin rằng công tác ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm AN-ATTT trong quân đội ta sẽ có những bước phát triển vững chắc trong thời kỳ mới.

Đại tá PGS, TS ĐINH THẾ CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục CNTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top