Xây dựng hội nghị truyền hình chỉ dừng đến cấp huyện

Thứ năm, 12/04/2012 20:19

Chiều 12/04/2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chủ trì hội nghị về tình hình triển khai Đề án họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường. Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

img

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chủ trì cuộc họp

Căn cứ vào hiện trạng và đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế, Cục Ứng dụng CNTT đã đề xuất ra 3 phương án triển khai gồm: Phương án 1, sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình hiện có của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố và họp trực tuyến từ trung ương đến một số quận, huyện, xã phường quan trọng. Phương án 2, nâng cấp hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều tới cấp huyện. Đối với các quận, huyện, xã, phường trang bị khoảng 5% thiết bị đầu cuối trên tổng số xã để sử dụng cho các quận, huyện, xã phường trọng điểm; Phương án 3, bổ sung thêm các quận, huyện còn lại đều được trang bị hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều, tổng số 696 thiết bị, thêm 5% thiết bị trên tổng số xã để sử dụng cho các xã, phường trọng điểm và sử dụng lưu động. Dự kiến chi phí đầu tư của phương án khoảng 300 tỷ đồng.

Theo các đại biểu tham gia cuộc họp, xây dựng Đề án hội nghị truyền hình từ trung ương đến địa phương trong tương lai là rất cần thiết. Tuy nhiên, để cuộc họp truyền hình trực tuyến tới các cấp đạt hiệu quả cần quan tâm đến chất lượng kết nối; xác định tiêu chí về chất lượng dịch vụ của hệ thống truyền hình hội nghị tới cấp xã; xác định rõ ràng nhu cầu họp trực tuyến của các xã phường, sau đó mới nên đưa ra các phương án xây dựng cụ thể; có thể xây dựng cuộc họp dự phòng, cầu truyền hình trực tuyến khi có trường hợp khẩn cấp như bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn… Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, để xây dựng hệ thống truyền hình hội nghị chất lượng cao, đảm bảo kết nối thông suốt từ trung ương đến cấp xã, phường vẫn là mục tiêu rất phức tạp và tốn kém. Do đó, trong thời gian này, xây dựng hội nghị truyền hình chỉ nên dừng đến cấp huyện.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo lựa chọn thực hiện theo phương án 1, duy trì, củng cố truyền hình trực tuyến tới cấp tỉnh và chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng truyền hình trực tuyến tới cấp huyện, cấp xã khi có yêu cầu. Đồng thời, từ nay đến năm 2015, phân cấp, khuyến khích các tỉnh tổ chức các cuộc họp trực tuyến tới cấp quận, cấp xã.
 

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top