Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ hai, 20/12/2021 14:35

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm thời gian tới... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

a1-1639990880498.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12.

Dự hội nghị còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ,...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Một năm rất vất vả, song cũng rất tự hào

Sau khi nghe Hội nghị thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thời gian qua. Đồng chí nêu rõ, năm 2021 tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng; chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; có rất nhiều công việc đột xuất, cần tập trung giải quyết. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân phấn khởi.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng, đối với ngành công an đây là một năm rất vất vả, song cũng rất tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ CATW, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2021, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp; tham gia tích cực chủ động, hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối, phức tạp.

Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ.

Tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phải là của nhân dân; các cấp ủy đảng và nhân dân phải vào cuộc; lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt.

Đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao; nhất định không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, không sợ khuyết điểm, không che giấu khuyết điểm; đã làm rồi cần làm tốt hơn nữa… Tập trung hoàn thành Đề án “xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy CATW tiếp tục hoàn thiện các văn bản và chuẩn bị tổ chức thật tốt, thật hiệu quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới, để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2021; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ 7; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh quốc gia; nội dung các văn bản chính đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77,…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá: Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy CATW, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ 7; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng

Một số kết quả nổi bật là: Đảng bộ CATW đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch Covid-19. Đã phát huy vai trò nòng cốt; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố phá hoại. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho cả xã hội.

Trật tự, an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so năm 2020. Đã xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, mở ra một giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19, quản trị xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân.

Lực lượng Công an chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “xây dựng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" để báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác này.

Công tác phối hợp giữa Đảng bộ, Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực. Đã hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định, đây là những định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngay trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

BẮC VĂN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top