Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học

Thứ hai, 26/12/2022 04:25

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học phục vụ công tác báo cáo, dự báo và các hoạt động quản lý; triển khai các giải pháp thu học phí không dùng tiền mặt.

192381-13-5-doimoi.jpg 

Đồng thời, Bộ cũng khẩn trương xây dựng và triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số trên cơ sở triển khai nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung; phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học.

Cũng trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; ban hành cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo trên cả nước.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top