Xây dựng các khu công nghệ thông tin tập trung tại ba thành phố

Thứ hai, 05/01/2015 08:27

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

img

Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo Quyết định, mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung (từ ngân sách nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm công nghệ thông tin lớn; xây dựng hai đến ba khu công nghệ thông tin tập trung tại mỗi thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ khuyến khích các nguồn lực xã hội, vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong các khu; xây dựng và phát triển mạng liên kết giữa các khu công nghệ thông tin tập trung với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin; nghiên cứu xây dựng cơ chế cho phép thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ việc ươm tạo và hoạt động của các doanh nghiệp mới trong khu công nghệ thông tin tập trung…
 
Nhằm tổ chức thực hiện Quy hoạch này, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quy hoạch; hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ các khu công nghệ thông tin tập trung nâng cao khả năng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin toàn quốc về khu công nghệ tập trung; đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công nghệ thông tin tập trung…
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch.
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chí khu công nghệ thông tin tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của Quy hoạch này, chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu công nghệ thông tin tập trung tại địa phương.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2014./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top