Xây dựng Bộ TT&TT vững mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn cả trong nước và quốc tế

Thứ ba, 18/08/2020 12:12

Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy khối) tại Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (18/8) tại Hà Nội.

pho-bi-thu-2.jpg

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy Bộ TT&TT đã phối hợp với Ban cán sự Đảng bám sát tinh thần Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155- KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức tốt Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, đạt kết quả tốt.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ TT&TT đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những việc mới và khó như việc tham mưu xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016 và xây dựng nhiều Thông tư, văn bản hướng dẫn quan trọng khác…Từ đó tạo hành lang pháp lý quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy Ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT trong năm năm qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
 
Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ TT&TT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng đóng góp vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ TT&TT cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới:
 
Thứ nhất: Đảng bộ Bộ TT&TT cùng với Ban Cán sự Đảng cần phối hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, nhạy bén trong tham mưu hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc pham vi của Bộ theo quy định. Trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, cần lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung hàng đầu, là thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.
 
Đặc biệt, Bộ TT&TT có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống các cơ quan của Chính phủ, là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có tầm hoạt động và ảnh hưởng lớn không chỉ trong nội bộ cơ quan Bộ TT&TT mà cả trong nước và quốc tế.
 
Thứ hai: Đảng ủy cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và coi công tác tư tưởng của Đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng thời quan tâm giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
 
Thứ ba: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu để Đảng bộ Bộ TT&TT thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan Bộ. Các cấp ủy cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là trong công tác cán bộ phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng việc, đúng người ngay từ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 
Thứ tư: Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, giữa các cấp ủy với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trong phối hợp cần phải có quy chế cụ thể quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi phối hợp và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung mà quy chế đề ra.
 
Đối với việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cần thảo luận dân chủ, tập trung, sáng suốt bầu các đồng chí đại biểu đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho ý chí, quyết tâm, sự gương mẫu của Đảng bộ, bảo đảm cơ cấu hợp lý tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đóng góp trí tuệ vào các nội dung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí; bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 5 đồng chí chính thức (01 dự khuyết). Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 
 
dieu-hanh-hn.jpg
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
dong-thuan-1.jpg
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
 
20200818-l2.jpg
 
 
TT-Tam-bo-phieu-.jpg
 
anh-hung-TT-18-8.jpg
 
anh-Bao-TT.jpg
 
TT-Bao-bo-phieu.jpg
 
bo-phieu-5.jpg
 
bo-phieu-6.jpg
 
bo-phieu-4.jpg
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT, nhiệm kỳ 2020-2025
 
20200818-l1.jpg
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt , Phó Bí thư Đảng ủy Khối và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
   
Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ TT&TT đưa ra:
 
Mục tiêu: 
 
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò của công tác thông tin tuyên truyền, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội và khát vọng dân tộc vì một Việt Nam hùng cường; Phát huy cao độ vai trò của ngành TT&TT với sự phát triển của đất nước, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đưa Việt Nam thành nước phát triển theo định hướng XHCN.
 
 Phương hướng:
 
-  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động  hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên trì phòng chống suy thoái chính trị, tư tưởng, tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
 
Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025:
 
-  Về bưu chính:  Bưu chính có tốc độ phát triển cao hơn tốc độ phát triển chung nền kinh tế từ 3-4 lần; năm 2025, Bưu chính Việt Nam trong Top 45 thế giới theo xếp hạng của UPU;
 
- Về viễn thông, Internet: Hạ tầng mạng cáp quang băng rộng phủ trên 80% hộ gia đình, 100% số xã; số thuê bao băng rộng di động đạt tỷ lệ 80/100 dân; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 70%; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; xếp hạng theo chỉ số phát triển ICT của ITU nằm trong Top 50;  
 
Về ứng dụng CNTT: Việt Nam thuộc nhóm 70 nước đứng đầu về Chính phủ điện tử (EGDI); Kinh tế số chiếm 20% GDP; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, thuộc 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh quốc gia;
 
-  Về an toàn, an ninh mạng: Đứng trong nhóm 40 nước đứng đầu thế giới và nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN.
 
Về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông (ICT): Doanh số xuất khẩu của ngành công nghiệp ICT đạt 120 tỷ USD, trong đó tỷ lệ đóng góp vào GDP là 23%; số lượng doanh nghiệp ICT đạt trên 50.000 doanh nghiệp với 1,3 triệu lao động;
 
- Về thông tin, tuyên truyền: Số Website ứng dụng cung ứng dịch vụ thông tin mạng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng đạt tỷ lệ 100%; trang thông tin điện tử, mạng xã hội đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn thông tin, an toàn thông tin tỷ lệ 70%; cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, sử dụng dịch vụ đạt tỷ lệ 100%; số lượng xuất bản phẩm đạt 580 triệu bản đạt tỷ lệ 6 bản sách/người/năm.
 
Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng:
 
- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) và Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
- 100% Đảng bộ, Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII).
 
- 100% Đảng bộ, Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị.
 
- Hàng năm phấn đấu có trên 85% Đảng bộ, Chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% Đảng bộ, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ít nhất 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 100-120 quần chúng ưu tú, kết nạp 90-100 đảng viên, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.
 
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu Công đoàn và Đoàn thanh niên vững mạnh.
 
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5 %.
 
-  100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/ 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Nhóm PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top