V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 04/02/2021 10:32

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong ngành viễn thông chỉnh trang hệ thống đường dây điện, cáp tín hiệu, để đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp cho các vùng nông thôn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Triển khai quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Viễn thông theo đó giao “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm và chỉnh trang đường cáp viễn thông tại địa phương”. Trong thời gian qua, Bộ TTTT đã chủ động nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp, cụ thể:

- Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ TTTT đã nêu rõ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông địa phương của các tỉnh, thành phố phải hướng tới mục tiêu “Từng bước hạn chế việc treo cáp viễn thông; tăng cường sử dụng chung cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; đồng thời triển khai kế hoạch ngầm hóa cáp trên địa bàn trong thời hạn của quy hoạch nhằm tiến đến một không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn không có cáp treo, hoặc hạn chế cáp treo đến mức thấp nhất”. Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten của tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp có trách nhiệm lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten của mình tại địa phương.

- Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ TTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm “Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp”.

- Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ TTTT đã hướng dẫn các Sở TTTT tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông, cụ thể như: trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm đảm bảo an toàn đối với hạ tầng thông tin, giảm thiểu sự cố liên quan đến cáp viễn thông, nâng cao mỹ quan đô thị, ngày 07/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020.

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Sở TTTT, các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện việc chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, tăng cường khả năng sử dụng chung hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top