V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI

Thứ năm, 04/02/2021 10:42

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Đề nghị nghiên cứu có biện pháp hữu hiệu hơn để xử lý triệt để các thông tin giả trên các mạng xã hội, những thông tin độc hại nếu không ngăn chặn kịp thời tác hại rất lớn nhất là những tin xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, nói xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, sắp diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Bộ TTTT luôn tích cực rà soát, tiếp nhận và xử lý các nội dung thông tin chống phá Đảng và Nhà nước, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân trên Internet và đặc biệt là mạng xã hội. Bộ TTTT cũng đã thiết lập cơ chế làm việc, phối hợp hiệu quả với mạng xã hội Facebook và YouTube để ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng này.

Ngoài ra, Bộ TTTT cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ các Sở TTTT trong việc xử lý nội dung thông tin vi phạm tại địa phương. Trong trường hợp không thể xác định được đối tượng đăng tải thông tin vi phạm, Sở TTTT có thể phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT để có phương án kỹ thuật ngăn chặn thông tin phù hợp hoặc trực tiếp thông báo vi phạm tới cho mạng xã hội để xử lý. Đối với các vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng, phức tạp trên Facebook và YouTube, đề nghị cung cấp thông tin tới Bộ TTTT để chuyển tới Facebook và YouTube ngăn chặn, gỡ bỏ.

Bên cạnh đó, Bộ TTTT đã chỉ đạo các Đài PTTH xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ quan đơn vị tổ chức và người dân phản bác, đấu tranh đối với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm những trường hợp thông tin bịa đặt, có dụng ý xấu gây hoang mang dư luận, gây kích động, nói xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Đối với các mạng xã hội trong nước, Bộ đã tăng cường rà quét, yêu cầu các trang MXH phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

 - Đối với các mạng xã hội nước ngoài, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật nhằm buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (Facebook, Google, Apple) tuân thủ pháp luật Việt Nam, kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội; thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm. Các cơ quan chức năng của Bộ TTTT đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ về kỹ thuật nhằm xử lý các nguồn phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, thông tin phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, kêu gọi kích động biểu tình, chống phá nhà nước.

- Đấu tranh, đề nghị Facebook và Google phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong năm 2020, tỷ lệ gỡ chặn trên Facebook đạt 95%; trên Google (Youtube) đạt 87%.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top