V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 20/08/2020 17:18

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và các cơ quan của Đảng có phương án giảm bớt các đài truyền hình theo hướng sáp nhập. Vì tình trạng có quá nhiều đài truyền hình như hiện nay gây lãng phí rất lớn. Đồng thời, đề nghị nên thực hiện điều tra xã hội về lượng khán giả xem các đài truyền hình để tham mưu việc thành lập và hoạt động của các đài có sử dụng ngân sách Nhà nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Ngày 03/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.Theo đó, mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử; Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Đối với lĩnh vực Phát thanh truyền hình (PTTH) quy hoạch như sau:
 
+ Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 đài PTTH. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình.
 
+ Đến hết năm 2020, các đài phát PTTH tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.
 
+ Về mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, có 5 cơ quan báo chí được thực hiện, gồm: VTV, VOV - trong đó có Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân.
 
Theo thống kê, hiện nay nước ta có hơn 920 cơ quan báo chí, trong đó chỉ có 72 cơ quan báo chí hoạt động PTTH, chiếm tỷ lệ không nhiều (7,8%) trong tổng số các cơ quan báo chí. Trong số 72 cơ quan PTTH, có 64 đài PTTH địa phương. Từ nhiều năm qua, số lượng các đài PTTH vẫn giữ nguyên, số lượng các kênh phát thanh, truyền hình trung bình một năm chỉ tăng thêm 1, 2 kênh (tăng chưa đến 1%).
 
Như vậy, số lượng các đài PTTH đảm bảo theo đúng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bộ TTTT cũng không có chủ trương cấp phép thêm các đài PTTH mà có sử dụng ngân sách nhà nước.
 
- Về vai trò của các đài PTTH: Các đài PTTH là kênh thông tin chính thống cung cấp đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cơ quan ngôn luận của cấp ủy và chính quyền nhân dân địa phương; là diễn đàn của nhân dân, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, tích cực tuyên truyền, phản ánh nhiều chiều, phong phú, đa dạng mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng.
 
Trước tình hình thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, đặc biệt là những thông tin nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước ta thì thông tin trên các đài PTTH đã góp phần đấu tranh, phản bác lại những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; qua đó góp phần định hướng dư luận đúng đắn, giúp ổn định chính trị, tâm lý xã hội.
 
- Liên quan đến định hướng sắp xếp, quy hoạch các đài PTTH:
 
Hiện nay, có 02 địa phương thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đã sáp nhập báo, đài PTTH địa phương thành một cơ quan báo chí hoạt động nhiều loại hình báo chí, thực hiện mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, gồm: tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh); tỉnh Bình Phước (Đài PTTH và Báo Bình Phước). Bộ TTTT đã cấp phép hoạt động cho 02 cơ quan báo chí này theo quy định của pháp luật (01 cơ quan báo chí hoạt động đủ 4 loại hình báo chí).
 
Hiện nay, Bộ TTTT đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển báo chí, phát thanh truyền hình giai đoạn 2025 - 2030. Căn cứ tình hình thực tiễn quản lý, xu thế phát triển, đặc biệt trong thời kỳ khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển như hiện nay, Bộ sẽ xem xét tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền để xây dựng quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí, PTTH theo hướng: xây dựng mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện, hoạt động nhiều loại báo chí, trong đó lấy PTTH làm nòng cốt.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị để trả lời cử tri./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top