V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 20/08/2020 17:08

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Hiện nay, Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập về kinh tế. Nhưng chủ trương, kiến thức về hội nhập thì cử tri, doanh nghiệp không hiểu rõ, như vậy sẽ khó khăn khi đối mặt trước những thách thức khi tham gia hội nhập. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về các nội dung này.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Trong thời gian vừa qua, Bộ TTTT thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong nước tăng cường thông tin những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, cụ thể như: Một số cơ quan báo, đài đã có các chuyên trang, chuyên mục, chương trình về hội nhập quốc tế: Báo Điện tử Chính phủ với Chuyên mục Kinh tế “Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới”; Báo VietNamNet với chuyên đề “Tích cực hội nhập quốc tế để đảm bảo tốt nhất các quyền con người”; Tạp chí Tuyên giáo với chuyên mục Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”; Tạp chí Tài chính với chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và một số đề xuất”; Tạp chí Công Thương với chuyên đề “Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với kinh tế thương mại Việt Nam”; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với chuyên mục “Hội nhập quốc tế: Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế; Kinh tế tư nhân hội nhập; Hội nhập kinh tế thúc đẩy cải cách và thương mại…
 
Ngoài ra, Bộ TTTT cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, cụ thể:
 
- Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020, Bộ TTTT đã thiết lập mạng lưới phóng viên chuyên trách về hội nhập quốc tế (gần 150 phóng viên) và danh sách các chuyên gia, các cán bộ đầu mối phụ trách về hội nhập tại các cơ quan, bộ, ngành liên quan để cung cấp cho mạng lưới phóng viên chuyên trách về hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các bên một cách kịp thời và xuyên suốt.
 
- Căn cứ kế hoạch hoạt động hàng năm, Bộ TTTT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Bộ Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân và Sở TTTT của một số tỉnh…tổ chức các hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế theo chuyên đề theo nhu cầu của địa phương (Năm 2019: Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế với các chuyên đề “Thông tin những nét mới đáng chú ý về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước, các sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2018-2019; tình hình tham gia các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam; hội nhập quốc tế trong xu hướng Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và vai trò của lĩnh vực thông tin và truyền thông”; Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế với chủ đề "Cơ hội và thách thức"; Đăk Nông tổ chức hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế cho người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, lãnh đạo và cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh…). Các nội dung tập huấn tập trung vào các thông tin cập nhật về tình hình đối ngoại, các sự kiện đối ngoại nổi bật và kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam; tình hình Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do, các cơ hội và thách thức đối với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân...
 
- Ngoài ra, hàng năm Bộ TTTT phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan tổ chức các hội nghị thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề hội nhập quốc tế mới nhất. Các hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin là dịp cho các phóng viên, biên tập viên được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp và cùng trao đổi về cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin với các cơ quan, bộ, ngành liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế.
 
Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về hội nhập quốc tế để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu tham gia hội nhập quốc tế của Việt Nam.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời cử tri./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top