V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 21/01/2022 18:25

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 và Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan kịp thời ưu tiên hỗ trợ giá thiết bị, miễn giảm gói cước dịch vụ viễn thông, hỗ trợ đường truyền, phủ sóng dịch vụ Internet, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TTcó ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ TT&TT đã phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ sóng và máy tính cho học sinh học trực tuyến. Cụ thể, về hỗ trợ giá cước viễn thông

- Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến của Việt Nam đã được công bố;

- Miễn phí data 4Gb/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến;

- Hỗ trợ các gói cước, dịch vụ liên quan đến máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, các ứng dụng liên quan đến việc dạy, học trực tuyến.

Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiêp, người dân tài trợ, hỗ trợ máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh gia đình nghèo, cận nghèo. Tại buổi lễ phát động của Thủ tướng Chính phủ, một số ngành như: Ngân hàng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố… đã cam kết tài trợ máy và đang triển khai các thủ tục đấu thầu, mua máy tính chuyển đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng của Chương trình Sóng và Máy tính cho em.

Ngày 29/10/2021, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó đã đề xuất việc sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để đầu tư phủ sóng viễn thông đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cụ thể: Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025 đặt mục tiêu phủ sóng toàn bộ 100% dịch vụ băng rộng di động đến các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và các khu vực mà doanh nghiệp viễn thông không có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường. Hỗ trợ, trang bị cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thiết bị đầu cuối để phục vụ học tập, thông tin liên lạc.

Tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt kế hoạch phủ sóng tới các thôn đặc biệt khó khăn nên chưa có kế hoạch triển khai phủ sóng tại 25 thôn chưa có sóng băng rộng di động và 26 thôn chưa có hạ tầng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, Bộ TT&TT đang tích cực chỉ đạo các nhà mạng cân đối phương án đầu tư, kinh doanh để sớm phủ sóng và triển khai hạ tầng băng rộng cố định tới các thôn trên. Ngoài ra, trong quá trình triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục rà soát, cân đối nguồn vốn của Quỹ Viễn thông công ích để xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phủ sóng các thôn nêu trên và các thôn tương tự ở các tỉnh, thành phố khác chưa được phủ sóng.

Câu hỏi 2:Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến đến tận cơ sở, nhất là ưu tiên cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Về chính sách hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 phê duyệt “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025”, trong đó sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Tháng 9/2021, Bộ TT&TT đã chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai kết nối hệ thống Hội nghị truyền hình từ Chính phủ đến toàn bộ 10.599 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó có 216 xã, phường, thị trấn của tỉnh Hà Tĩnh (bao gồm cả các xã thuộc vùng sâu, vùng xa) bảo đảm họp tương tác hai chiều thông suốt từ Chính phủ đến cấp xã, sử dụng hoàn toàn các trang thiết bị sẵn có của các địa phương hoặc do doanh nghiệp hỗ trợ.

Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 16/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ xây dựng Nền tảng họp trực tuyến Make-in-Viet Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Đây là nền tảng họp trực tuyến được phát triển hoàn toàn bởi doanh nghiệp trong nước, bảo đảm an toàn thông tin, cho phép máy tính, các thiết bị cá nhân có cấu hình cơ bản có thể sử dụng, nền tảng này bổ sung thêm công cụ họp trực tuyến để các địa phương có thể lựa chọn, sử dụng, bảo đảm chất lượng mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào hạ tầng phòng họp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 về việc yêu cầu lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm triển khai, kiện toàn hệ thống Hội nghị trực tuyến xuống đến cấp huyện, cấp xã để kết nối thông suốt với Chính phủ. Bộ TT&TT bảo đảm kết nối trực tuyến phục vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Do vậy, nếu có điều kiện, tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác có thể sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn quỹ viễn thông công ích, phối hợp với Bộ TT&TT triển khai các hệ thống phòng họp hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện có.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri./.

* Toàn văn nội dung trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top