V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 11/01/2021 17:26

Bộ Thông tin và Truyền thôngnhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Hiện nay, các quy định của pháp luật về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ quy định cơ bản đầy đủ (Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ Nội vụ). Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành chức năng nên thực hiện còn gặp vướng mắc trong việc thi hoặc xét thăng hạng và chuyển xếp lương từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học đối với nhóm viên chức loại A1 và nhóm viên chức loại B. Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hoặc xét thăng hạng các chức danh nghề nghiệp đối với viên chức công tác trong lĩnh vực này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông, Bộ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn và lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến nhân dân (tại địa chỉ website[1]). Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để sớm xem xét, ban hành trong năm 2021.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biênđể trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top