V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 11/01/2021 17:30

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Hiện nay, Cao Bằng có khoảng 70/161 xã có Đài truyền thanh xã được trang bị, lắp đặt thông qua các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016 -2020. Việc đầu tư, trang bị đài truyền thanh xã mới chỉ tập trung cho các xã phấn đấu về đích đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã có đài truyền thanh được trang bị từ lâu, một số đã hư hỏng xuống cấp, không còn hoạt động được, trong khi hiện nay chưa có cơ chế, chính sách sau đầu tư, như: Duy tu, bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp trang thiết bị. Mặt khác, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, khó cân đối, đối ứng trong các Chương trình, Dự án để đầu tư trang bị lắp đặt mới cho các xã chưa có đài truyền thanh (hơn 50% số xã). Vì vậy, cử tri Cao Bằng kiến nghị xem xét, xây dựng, ban hành cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên phân bổ nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống thông tin cơ sở, trong đó ưu tiên Hệ thống Đài truyền thanh xã cho các địa bàn nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2018 - 2020, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phân bổ vốn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” tại tỉnh Cao Bằng là 31.430 triệu đồng để đầu tư mới và nâng cấp đài truyền thanh xã, gồm: Đầu tư mới 109 đài với kinh phí là 29.430 triệu đồng và nâng cấp 20 đài với kinh phí là 4.000 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện nội dung nêu trên được Thủ tướng Chính phủ giao chung trong dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mức kinh phí bố trí cụ thể cho các nhiệm vụ do địa phương quyết định theo thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầutư mới, nâng cấp đài truyền thanh xã. Theo số liệu báo cáo của Sở TTTT Cao Bằng, đến nay tỉnh đã phân bổ 10.500 triệu để đầu tư mới 33 đài truyền thanh xã.

Trong năm 2020, Bộ TTTT đã vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ đầu tư 03 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với 21 cụm loa tại xã Thượng Hà, xã Phan Thanh thuộc huyện Bảo Lạc và xã Bình Lãng thuộc huyện Thông Nông, với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ TTTT đang phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng nội dung/dự án thành phần về thông tin và truyền thông ở cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; trong đó đề xuất ưu tiên đầu tư mới, nâng cấp đài truyền thanh xã cho những địa phương khó khăn ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Sau khi hai Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ TTTT sẽ phối hợp với các địa phương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin và truyền thông ở cơ sở do Bộ TTTT chủ trì quản lý trong các Chương trình.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằngđể trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top