V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 21/01/2022 18:32

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 và Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8234/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Câu 1: Đề nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, xem xét việc sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để đầu tư phủ sóng viễn thông đối với các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa mà các doanh nghiệp viễn thông chưa đầu tư được.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Việc hỗ trợ phủ sóng di động và Internet băng rộng cố định đã được Bộ TT&TT nghiên cứu, đưa vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025 với một số mục tiêu cụ thể như sau:

 - “Đạt 100% thôn, bản, phum, sóc, buôn, bon, làng, đảo có hộ dân sinh sống (gọi chung là thôn) đã có điện thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và các khu vực mà doanh nghiệp viễn thông không có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất”.

- “Đạt 95% thôn đã có điện thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và các khu vực mà doanh nghiệp viễn thông không có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định”.

Các nội dung và nhiệm vụ hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu nêu trên sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, do đó sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025, Bộ sẽ triển khai ngay các nội dung nêu trên.

Câu 2: Đề nghị quyết liệt trong chỉ đạo việc xây dựng một ứng dụng (app) thống nhất trên cả nước trong phòng, chống dịch Covid-19 để thuận lợi cho người dân và chính quyền các địa phương.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Bộ Công an đã phối hợp triển khai, tích hợp các chức năng từ những ứng dụng trước đây (Bluezone, NCOVI, v.v…) thành một ứng dụng thống nhất PC-Covid. Đây là ứng dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia duy nhất. Một số ứng dụng hiện hành khác sẽ có các chức năng và vai trò khác mang tính lâu dài, cụ thể: 

- Ứng dụng VN-eID do Bộ Công an chủ trì, là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân và các nghiệp vụ quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an. Vì vậy, VN-eID là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội.

- Ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT) do Bộ Y tế chủ trì, là ứng dụng phục vụ người dân trong việc khám chữa bệnh, ghi nhận, theo dõi, quản lý sức khỏe của người dân. Ứng dụng Sổ SKĐT là y bạ điện tử của người dân, theo suốt cuộc đời của người dân. Một số địa phương tích hợp tính năng phòng, chống dịch vào ứng dụng đô thị thông minh sẵn có. Bộ TT&TT yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn để liên thông dữ liệu, tạo điều kiện cho người dân di chuyển đến địa phương khác. Trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh, việc triển khai các ứng dụng nói trên phải bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri./.

* Toàn văn nội dung trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top