V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 04/02/2021 10:48

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11028/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Thời gian gần đây, tội phạm lợi dụng các hoạt động kinh doanh bưu chính, chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển hành khách,... để tổ chức mua bán, vận chuyển hàng cấm, đề nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

1. Ngày 08/5/2020, Bộ TTTT đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

- Liên quan đến việc triển khai Chỉ thị số 28/CT-BTTTT: Ngày 30/7/2020, tại Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính, Bộ TTTT đã tổ chức cho 05 doanh nghiệp bưu chính hàng đầu: VNPost, Viettel Post, EMS, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh ký cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”.

+ Tại các địa phương: Hầu hết các Sở TTTT đều đã triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-BTTTT trên địa bàn quản lý như: có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bưu chính hoặc tổ chức cho doanh nghiệp bưu chính ký cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”; tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến việc bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính (trong đó có việc chấp nhận, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính).

2. Bên cạnh đó, Bộ TTTT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính, cụ thể:

- Văn bản số 3232/BTTTT-BC ngày 20/8/2020 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương, bảo đảm doanh nghiệp bưu chính thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, thương mại và cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ bưu chính gửi các Sở TTTT.

- Văn bản số 3234/BTTTT-BC ngày 20/8/2020 về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, thương mại và cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ bưu chính gửi các doanh nghiệp bưu chính.

Trong đó, Bộ TTTT đã chỉ đạo các Sở TTTT chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương như Quản lý thị trường, công an tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp bưu chính có dấu hiệu tiếp tay cho vận chuyển hàng cấm. Đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức của doanh nghiệp bưu chính (nhất là nhận thức của người đứng đầu doanh nghiệp) về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

3. Trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, năm 2020, Bộ TTTT (Vụ Bưu chính, Thanh tra Bộ) cũng đã thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với Cục an ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, qua đó nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính; nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng cấm qua đường bưu chính.

- Phối hợp, cung cấp thông tin và có ý kiến chuyên môn thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước với Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đối với vụ việc liên quan để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Bộ TTTT, Bộ Công an và Bộ Công Thương) tiến hành thanh tra đột xuất một số doanh nghiệp bưu chính liên quan đến việc lợi dụng các hoạt động kinh doanh bưu chính, chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển hành khách… để tổ chức mua, bán, vận chuyển hàng cấm.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top