V/v trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 21/01/2022 18:38

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 và Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Câu 1: Phối hợp cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng các điểm phục vụ bưu chính cấp xã đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ TT&TT.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

Bộ TT&TT đã cùng với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hỗ trợ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hoàn thành chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trên toàn quốc vào tháng 10/2021. Các điểm phục vụ bưu chính cấp xã đã được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị như: biển hiệu, hộp thư bưu chính, bảng thông tin dịch vụ, bàn ghế phục vụ hoạt động tác nghiệp… để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và dịch vụ công ích khác được Nhà nước giao thực hiện.

Hiện nay, trong số 8.295 xã trên cả nước, còn 255 xã (chiếm tỷ lệ 0,03%) có điểm phục vụ bưu chính đang mượn phòng/ghép phòng làm việc của Ủy ban nhân dân xã (chưa được cấp đất để đầu tư, hoạt động ổn định lâu dài). Riêng tại 36 xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có 06 điểm phục vụ bưu chính cấp xã tại Vĩnh Bình, Thạnh Tiến, Thạnh Lợi, Đông Thắng, Thới Xuân, Nhơn Ái đang mượn phòng/ghép phòng làm việc của Ủy ban nhân dân xã (chiếm tỷ lệ 0,2% - cao hơn mức bình quân chung của cả nước).

Bộ TT&TT đang kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ đơn vị trực thuộc VNPost (Bưu điện tỉnh, thành phố) thông qua việc xây dựng phương án giao đất ở vị trí thuận lợi về giao thông và có diện tích phù hợp để doanh nghiệp đầu tư xây dựng các điểm phục vụ cấp xã khang trang hơn để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ giao.

Sở TT&TT thành phố Cần Thơ chủ động báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo để điểm phục vụ bưu chính cấp xã tại 06 xã nêu trên được sớm cấp đất đầu tư, xây dựng nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 tại địa phương.

Câu 2: Đề nghị chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu do bộ, ngành chức năng quản lý (như cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, tiêm chủng, ...), để các địa phương kết nối, sử dụng cho mục đích xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số tại địa phương.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

- Bộ TT&TT hiện đã triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với:

+ 04 cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, văn bản quy phạm pháp luật);

+ 09 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương là:

(1) Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp);

(2) Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp);

(3) Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính);

(4) Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính;

(5) Hệ thống danh mục điện tử dùng chung phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ TTTT);

(6) Hệ thống liên thông Tài nguyên môi trường -Thuế (Tổng Cục Quản lý Đất đai);

(7) Hệ thống VNPost phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

(8) Hệ thống Vpostcode (VNPost);

(9) Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Cơ sở dữ liệu tiêm chủng do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản, có thẩm quyền quyết định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin khác. Bộ TT&TT đảm bảo kỹ thuật việc kết nối, chia sẻ an toàn, bảo mật. Hiện tại, cơ sở dữ liệu tiêm chủng đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và Ứng dụng PC-Covid.

Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Sở TT&TT thành phố Cần Thơ để hướng dẫn triển khai cụ thể nội dung này tại địa phương.

- Để đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT đã có văn bản số 4336/BTTTT-THH ngày 28/10/2021 về việc đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ TT&TT sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp xử lý nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương phục vụ xây dựng chính quyền số và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TT&TT đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri./.

* Toàn văn nội dung trả lời kiến nghị cử tri thành phố Cần Thơ xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top