Vững tin vào con đường cách mạng

Thứ ba, 08/02/2022 16:25

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, ngay trong tuần đầu, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

sach-cua-tbt.jpg

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” sẽ ra mắt bạn đọc trong những ngày tới. Ảnh: tuyengiao.vn

Đây là cuốn sách giàu luận cứ khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với công cuộc đổi mới đất nước nói riêng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới.

Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; là khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam và là tiến trình phát triển tất yếu của nhân loại tiến bộ. Sau tiến trình cách mạng gian lao nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, với nhiều thành tựu vĩ đại đạt được, đến nay, con đường đi lên CNXH đã ngày càng sáng tỏ nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn, trăn trở, vướng mắc đặt ra; nhất là các vấn đề liên quan đến lý luận về CNXH.

Với lý luận sâu sắc và kinh nghiệm hoạt động cách mạng sôi động, trải qua các cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm sức, trí tuệ để tìm tòi, nghiên cứu về lý luận mác-xít nói chung, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH nói riêng. Đặc biệt, kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm tư duy chiến lược, có tính hệ thống, toàn diện, nhưng cũng hết sức cơ bản, cụ thể về mục tiêu, con đường đi lên CNXH.

Và một số trong những bài viết, bài phát biểu quan trọng ấy đã được tuyển chọn, xuất bản thành cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” sẽ ra mắt bạn đọc trong những ngày tới.

29 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn từng được công bố trước đó và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của dư luận. Đặc biệt, trong bài viết được lấy tên làm tựa đề của cuốn sách thể hiện rõ nhận thức, tư duy, quan điểm, thái độ, quyết tâm chính trị của Tổng Bí thư đối với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và con đường đi lên CNXH.

Với dung lượng vừa đủ, nhưng nội dung bài viết thể hiện nhiều quan điểm, tư duy mới về công cuộc đổi mới, hướng tới làm rõ các đặc trưng của chế độ XHCN, những cách thức, hình thức, con đường tiếp cận mục tiêu xây dựng thành công chế độ XHCN trên cơ sở kế thừa và phát triển lý luận của các nhà mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng qua các nhiệm kỳ.

Dù tiếp cận, giải quyết các vấn đề lớn của lý luận, nhưng với văn phong giản dị, kết hợp với chủ ý minh chứng, giải thích các vấn đề đặt ra bằng số liệu thực tiễn sinh động, thuyết phục, giúp các bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư trở nên gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu, được quần chúng đón nhận tích cực.

Cũng qua đó, đã có hàng nghìn ý kiến, bình luận của độc giả, cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo, các nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài về các bài viết, bài phát biểu... được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Đặc biệt, qua các bài viết, dư luận quốc tế đánh giá cao trước những luận điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều ý kiến chính giới, học giả cho rằng, các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho CNXH trên thế giới, làm phong phú và hiện thực hóa thêm tư tưởng, mục tiêu, cách thức, con đường đi lên CNXH. 

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” dày hơn 460 trang, với 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện rõ tầm vóc, quan điểm, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Theo lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, cuốn sách có giá trị đặc biệt cả về phương diện lý luận và thực tiễn; chắc chắn khi ra mắt sẽ nhận được sự quan tâm, đón nhận và đánh giá cao của đông đảo nhân dân, các chính khách, học giả trong nước và nước ngoài.

Dư luận sẽ tiếp nhận bằng sự trân trọng bởi chính tâm và tầm của tác giả. Hay nói cách khác, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đáp ứng đúng, trúng những vấn đề bức thiết của đất nước mà đội ngũ các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều quan tâm. Hơn thế, nội dung cuốn sách có sức thuyết phục vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác giả thuyết phục độc giả cả về trí tuệ và nhân cách. 

Đặc biệt, các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách đều bàn về một vấn đề lớn, phức tạp nhưng lại chọn cách trình bày rất dung dị, dễ hiểu, sâu sắc, thông qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân kiên định con đường đi lên CNXH một cách sáng tạo, cách mạng và khoa học.

Việc cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón năm mới 2022 không chỉ có giá trị tổng kết thực tiễn, định hướng lý luận mà còn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2045-kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

https://www.qdnd.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top