Vụ Tổ chức cán bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ ba, 09/01/2018 19:57

Chiều ngày 9/1, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự, trao tặng và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.
 
20180109-l11.jpg
 
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
 
Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, trong năm 2017 vừa qua, Vụ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao trên các công tác như: Công tác xây dựng đề án, văn bản pháp luật; công tác tổ chức bộ máy; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; công tác cán bộ, lao động, tiền lương, biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành TT&TT; công tác an ninh - quốc phòng; công tác cải cách hành chính… Cũng trong năm qua, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình ban hành 4 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ trưởng ký ban hành 3 thông tư; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ; Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017 của Bộ; hoàn thiện và trình Bộ TT&TT phương án tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự sau khi sáp nhập các tạp chí trong ngành thành Tạp chí TT&TT; hoàn thành kế hoạch sắp xếp cơ quan báo chí thuộc thẩm quyền của Bộ… Đặc biệt, Vụ đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, do vậy kết quả chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Bộ xếp hạng thứ 5/19 số các Bộ, ngành.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đã đưa ra 15 nhiệm vụ cần tập trung triển khai.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ nêu ra trong năm 2018, Bộ trưởng cơ bản đồng tình và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ.
 
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, Vụ Tổ chức cán bộ cần làm tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực TT&TT; Tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng chiến lược cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của toàn ngành TT&TT; Cần đổi mới công tác cán bộ, có chiến lược, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ thuộc ngành TT&TT; Cần mở rộng, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch về công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; Đổi mới, hoàn thiện cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm, thực hiện mạnh mẽ các khâu đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… nhằm phát huy sức mạnh tập thể; Cần đặc biệt quan tâm xây dựng chính sách thu hút người tài và trọng dụng người tài trong lĩnh vực TT&TT nhằm thu hút, giữ chân người tài yên tâm công tác, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành TT&TT…
 
Mặt khác, Vụ Tổ chức cán bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sắp xếp, phân công công việc đối với cán bộ một cách khoa học, công tâm, khách quan, đúng sở trường đối với mỗi cán bộ trong đơn vị nhằm phát huy tốt khả năng, sở trường của từng cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tập thể góp phần cùng Bộ TT&TT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.
 
20180109-l12.jpg
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Phương, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TT&TT) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top