Vụ Thi đua - Khen thưởng

Thứ năm, 10/03/2016 15:59

Vụ Thi đua – Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 6)
Điện thoại: 024.39436577

Fax: 024.39436577
Emailvanthutdkt@mic.gov.vn
 
Vụ trưởng:
Ông Nguyễn Văn Phương
 
Phó Vụ trưởng:
- Ông Trần Văn Đăng
ĐT: 024.38261666
Email: tvdang@mic.gov.vn
 
- Ông Phạm Hùng Sinh
ĐT: 024.38226868
Email: phsinh@mic.gov.vn
 
 
Vụ Thi đua – Khen thưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1222/QĐ-BTTTT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top