Vụ Pháp chế đã tham mưu góp ý 700 lượt dự thảo văn bản QPPL trong năm 2015

Thứ tư, 23/12/2015 11:00

Trong năm 2015, Vụ Pháp chế đã tham mưu góp ý khoảng 700 lượt văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), bao gồm các văn bản QPPL của Bộ bao gồm cả luật, nghị định, quyết định, thông tư và các văn bản của các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo. Thông tin trên được ông Võ Thanh Lâm báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Vụ Pháp chế được tổ chức vào sáng ngày 23/12/2015 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

img
Trong năm 2015, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng 02 dự án Luật: Luật An toàn thông tin mạng và Luật Báo chí (sửa đổi). Đồng thời, Vụ còn tham gia phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng trong đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông; Tham mưu, nghiên cứu, góp ý trình Bộ trưởng gần 150 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Tính đến tháng 11/2015, Vụ đã chủ trì thẩm định pháp lý 16 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT.
 
Về công tác kiểm tra văn bản QPPL, Vụ đã chủ trì và tiến hành tự kiểm tra 33 văn bản QPPL do Bộ ban hành để kịp thời phát hiện và sửa đổi những sai sót, đồng thời kiểm tra các văn bản QPPL do các bộ, ngành và địa phương có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống các văn bản QPPL chung của Nhà nước. Cũng trong năm 2015, Vụ đã chủ trì tổ chức thành công 16 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.
 
Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật, Vụ đã tiến hành tổ chức đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Bộ TT&TT tại một số địa phương; tổ chức đoàn khảo sát tại 6 tỉnh kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan và xây dựng môi trường không khói thuốc…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao kết quả công tác năm 2015 của Vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân sự. Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2016 Vụ Pháp chế tiếp tục xây dựng tổng hợp các đề xuất sửa đổi, bổ sung xây dựng các văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời, đề xuất xây dựng Quyết định của Bộ trưởng về Chương trình xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ năm 2016 và phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ và hiệu quả góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nhà nước của Bộ. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển QPPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tăng cường công tác kiểm tra và làm việc với các Sở TT&TT để tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương… Đối với các kiến nghị của Vụ, Thứ trưởng sẽ xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, giải quyết trong thời gian tới./.
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top