Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng kết quả công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm

Thứ tư, 14/06/2017 13:27

Sáng ngày 14/6/2017, tại Hà Nội, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức buổi họp báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 2017.

20171406-ta1.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Ngọc Duyên đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị. Theo báo cáo, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ, về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác. Cụ thể:
 
Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ đã hoàn thiện Dự thảo lần 1 báo cáo Chính phủ theo đúng hạn quy định là tháng 10/2016 về Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT. Vụ đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Vụ Pháp Chế (Bộ TT&TT); hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành TT&TT và trình Bộ ban hành tại Phiếu trình số 669/PTr-KHTC ngày 30/5/2017. Đồng thời Vụ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TT&TT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
Về công tác xây dựng đề án, cơ chế, chính sách của ngành, lĩnh vực, Vụ đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện Đề án về cơ chế tài chính của 3 Cục thuộc Bộ (bao gồm Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử) và trình Bộ ban hành văn bản gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp đối với Đề án của Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Vụ đã hoàn thành Báo cáo đánh giá 10 năm xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực TT&TT và chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện một số Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí.
 
Về công tác chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên, Vụ đã chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 và trình Bộ ban hành Công văn hướng dẫn và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2017. Vụ đã thẩm định Bộ phê duyệt dự toán, kế hoạch, chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ các đơn vị và trình Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản năm 2017 của 14 đơn vị. Về việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, Vụ đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư với 8 dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành việc thẩm định nội bộ với 29 dự án đầu tư sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho đầu tư gửi các Bộ để thẩm định nguồn vốn; trình Bộ phê duyệt điều chỉnh 5 dự án. Ngoài ra, Vụ đã hoàn thành báo cáo giám sát đầu tư và đấu thầu năm 2016, trình Bộ ban hành kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư và kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2017 của Bộ.
 
Bên cạnh đó, Vụ Kế hoạch tài chính cũng đã làm tốt một số công tác khác như chỉ đạo điều hành công tác xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật; công tác quản lý tài sản, tài chính; công tác thống kê; công tác quy hoạch, kiểm kê...
 
Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Vụ sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các dự thảo, đề án, quyết định để trình các cấp có thẩm quyền đúng tiến độ và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Bộ đã giao trong năm 2017.
 
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao các kết quả mà Vụ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Vụ cần tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng ban của đơn vị phải theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm. Thứ trưởng yêu cầu tập thể Vụ Kế hoạch – Tài chính đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hơn nữa để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm.
 
Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Vụ tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT; Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ chế tài chính của các Cục thuộc Bộ; Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Phối hợp với các đơn vị làm việc với Bộ Tài chính để giao dự toán thu, chi cho các đơn vị liên quan; Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2017; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản mới; Tiếp tục làm việc với các đơn vị để giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước (9 dự án còn lại); tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác Tổng điều tra thống kê 2017 và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2017.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top