VNPT thành lập Trung tâm Đo kiểm chất lượng mạng và dịch vụ

Thứ hai, 11/01/2010 15:36

Tập đoàn vừa có Quyết định về việc thành lập Trung tâm Đo kiểm chất lượng mạng và dịch vụ của VNPT. Trung tâm là bộ phận trực thuộc Ban Viễn thông, có chức năng đo kiểm và đánh giá thiết bị, chất lượng mạng và dịch vụ VT-CNTT của Tập đoàn.

img

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác đo kiểm thường xuyên hoặc đột xuất hệ thống trang thiết bị, mạng lưới và dịch vụ VT-CNTT; Chủ trì xây dựng các bài đo và tổ chức đo kiểm bao gồm đo kiểm đánh giá trang thiết bị phục vụ công tác lựa chọn công nghệ, đấu thầu mua sắm thiết bị mạng lưới và dịch vụ, đo nghiệm thu, hòa mạng đối với thiết bị VT-CNTT, đo đánh giá chất lượng mạng và dịch vụ. Trung tâm sẽ chủ trì tổng hợp và đánh giá kết quả đo kiểm do Trung tâm trực tiếp thực hiện hoặc do các đơn vị báo cáo về Trung tâm, đề xuất lựa chọn công nghệ và các giải pháp để nâng cao chất lượng mạng và dịch vụ; Tổng hợp nhu cầu đo kiểm thiết bị, hệ thống mạng lưới và dịch vụ của Tập đoàn, đề xuất Tập đoàn trang bị các thiết bị đo phù hợp, tổ chức quản lí và khai thác, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị đo.

Theo vnpt.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top