VNPT sẽ xây “cao tốc thông tin” giúp Lai Châu phát triển kinh tế, xã hội

Thứ tư, 31/12/2014 15:12

Ngày 18/11/2014 tại TP. Lai Châu, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2014-2020. Theo đó, VNPT sẽ hỗ trợ Lai Châu triển khai có hiệu quả nhiều ứng dụng VT-CNTT và Truyền thông, đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính

img
 
Hướng tới mục tiêu xây dựng một hạ tầng VT-CNTT và Truyền thông hiện đại, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh Lai Châu, chương trình hợp tác được triển khai trên các lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT và Truyền thông đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử của Tỉnh trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của Lai Châu và phục vụ người dân và doanh nghiệp; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT và Truyền thông.
 
Tập đoàn VNPT sẽ hỗ trợ UBND tỉnh Lai Châu khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, các đơn vị trực thuộc và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại UBND tỉnh. VNPT cũng tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ công tác điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và từ đó đến các đơn vị trực thuộc của Tỉnh theo một kiến trúc nền tảng thống nhất, phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.
 
Thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của UBND tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, Tỉnh đã xác định việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn là nhiệm vụ cần thiết, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ, hiện đại hóa các quan hệ hành chính...
 
Tập đoàn VNPT đã hỗ trợ UBND tỉnh Lai Châu triển khai có hiệu quả nhiều ứng dụng VT-CNTT và Truyền thông, đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính. VNPT là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo của Tỉnh. Những công trình dân sinh, giáo dục, nhà tình nghĩa do VNPT đầu tư đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, góp phần dần thay đổi diện mạo 2 huyện nghèo Sìn Hồ, Mường Tè.
Việc Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và CNTT giai đoạn 2014-2020 có thể coi như hai bên đã chính thức chung tay triển khai những con đường “cao tốc thông tin”, thiết lập hạ tầng kỹ thuật hiện đại để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung phát triển nhanh, mạnh hơn.
 
Đinh Hằng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top