VNPT cung cấp dịch vụ chữ ký số cho Bộ Tài chính

Thứ sáu, 28/08/2009 16:34

Với lễ ký kết vừa diễn ra sáng nay, 28/8/2009, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Bộ Tài chính sẽ đầu tư và hợp tác lâu dài trong các hoạt động thiết lập, cung cấp, sử dụng hạ tầng chứng thực chữ ký số công cộng và thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính.

img
Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Bộ Tài Chính Đặng Đức Mai và Phó Tổng Giám đốc VNPT Nguyễn Bá Thước ký kết Thỏa thuận hợp tác

Thoả thuận được ký kết lần này cũng đồng thời là sự hợp tác, hỗ trợ triển khai Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet” và áp dụng chữ ký số vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, triển khai, vận hành các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính theo hướng sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng. Mục tiêu, trong năm 2009-2010, triển khai áp dụng chữ ký số cho ít nhất hai dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) và Thủ tục Hải quan điện tử.

Bộ Tài chính sẽ sử dụng Hệ thống Chứng thực chữ ký số của VNPT để phục vụ cho giai đoạn thí điểm iHTKK từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009 và sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số của VNPT cho các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính sau khi VNPT được cấp giấy phép chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.

Cùng với đó, Bộ sẽ hỗ trợ, hợp tác với VNPT trong việc xây dựng quy trình cấp Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính, trước mắt là cho dự án iHTKK, tạo thuận lợi và khuyến khích người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK và các dịch vụ hành chính công điện tử khác của Bộ Tài chính.

Cho tới thời điểm này, VNPT đã hoàn thiện hồ sơ và đang làm thủ tục xin cấp phép cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng và triển khai cung cấp dịch vụ; đồng thời thiết lập tạm thời Hệ thống Chứng thực chữ ký số cho dự án thí điểm iHTKK trong thời gian VNPT xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

VNPT cũng sẽ thực hiện cấp Chứng thư số từ hệ thống chứng thực tạm thời cho đối tượng người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK trong thời gian chưa được cấp phép chính thức, và sau đó sẽ cấp lại Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia dự án iHTKK khi chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận này, VNPT cũng sẽ hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về tích hợp chữ ký số vào ứng dụng trong các dự án áp dụng chữ ký số đối với các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với VNPT trong các hoạt động truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chữ ký số cho các đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính.

Thỏa thuận hợp tác về việc áp dụng chữ ký số cho các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính là một trong những bước nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đối với nội dung áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân và cơ quan tài chính.

Được biết, trước khi ký kết Thỏa thuận này, VNPT cũng đã có một số hoạt động hợp tác với Bộ Tài chính, điển hình là việc từ năm 2006, VNPT cung cấp đường truyền số liệu cho hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính từ cấp Trung ương tới cấp huyện. Hiện, Bộ Tài chính đang sử dụng dịch vụ MegaWan của VNPT, được đấu nối tới khoảng 3.500 kênh trên toàn quốc.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top