VNPost góp vốn vào Ngân hàng Liên Việt

Thứ tư, 23/02/2011 08:49

Ngày 21/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý cho Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và bằng tiền.

img

Cũng tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đổi tên Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; đồng thời cho phép mở Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện để Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt tiếp nhận nguyên trạng Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Tập đoàn BCVT Việt Nam và VNPost quyết định việc góp vốn theo quy định hiện hành.
 
Để dảm bảo tiến độ thực hiện việc góp vốn của Vnpost vào Ngân Hàng Liên Việt, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng; thành lập Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện. Cũng theo công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo việc khai thác có hiệu quả mạng lưới hạ tầng bưu chính, phát huy vai trò chủ thể kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top