VNNIC, PTIT, Viện CNTT hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Thứ sáu, 08/01/2016 09:28

Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực CNTT và Internet, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn, sáng ngày 8/1/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thuộc Bộ TT&TT và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

img

Toàn cảnh Lễ ký kết

Tham dự và chứng kiến lễ ký có TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT; PGS- TS Phạm Ngọc Lãng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Viện…
 
Với mục đích tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực CNTT và Internet, nhằm phát huy sức mạnh liên kết trong công tác giáo dục, công tác nghiên cứu, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Viện Công nghệ thông tin (CNTT) đã tiến hành trao đổi để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba đơn vị.
 
Biên bản ghi nhớ hợp tác này có giá trị trong 5 năm và có thể tự động gia hạn trong 5 năm tiếp theo nếu có sự đồng ý từ tất cả các bên. Ba đơn vị đã thống nhất cách thức trao đổi thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, thông tin trao đổi để thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc trao đổi qua thư điện tử. 
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ ký kết 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định việc liên kết, hợp tác giữa ba đơn vị thông qua thỏa thuận ghi nhớ hợp tác hôm nay sẽ là sự gắn kết, bổ sung hài hòa thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả, vị thế công tác của các đơn vị. 
 
“Thông qua những hoạt động hợp tác, ba đơn vị sẽ cùng phát huy được các thế mạnh của mình, không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam. Sự kiện này, khẳng định sự gắn kết lâu dài giữa Bộ TT&TT và Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Các hoạt động hợp tác cụ thể được đưa vào thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và đào tạo trong lĩnh vực CNTT, Internet giữa ba bên bao gồm: Phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, an toàn bảo mật thông tin; Phối hợp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thực tế trên mạng Internet; Đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực CNTT, Internet đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực; Xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về CNTT, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, CNTT nhằm mục đích phát triển và ứng dụng CNTT, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và các cán bộ khoa học của các bên và ở Việt Nam./.
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top