VNCERT yêu cầu chặn kết nối đến tên miền chứa mã độc nguy hiểm

Thứ năm, 04/08/2016 09:30

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT vừa có văn bản số 238/VNCERT-ĐPƯ C về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc gửi các đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành; các Sở TT&TT; thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố Internet Việt Nam và các tổ chức ngân hàng.

Nội dung công văn nêu: Thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BTTTT về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam, VNCERT yêu cầu Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện khẩn cấp các việc:
 
Cụ thể, các đơn vị cần theo dõi và ngăn chặn đầu mối kết nối đến các tên miền: playball.ddns.info; nvedia.ddns.info; air.dcsvn.org.
 
Trung tâm VNCERT cũng yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:
 
1.C://Program Files\Common Files\ McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)
 
-MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71
 
-SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712
 
2. C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)
 
-MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2
 
-SHA-1: E4646D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40
 
3. C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)
 
-MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158
 
-SHA-1: 46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64
 
4. Tập tin “diskperf.exe”:  tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:
 
-MD5: 29E65E1256FC998B7CE8494656B3EF8
 
-SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D
 
Trong phụ lục được gửi kèm theo công văn số 238, VNCERT cũng đã hướng dẫn các đơn vị cách kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc:
 
Cụ thể, đối với việc kiểm tra mã hash MD5, SHA-1, các đơn vị cần thực hiện: Download phần mềm tại http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip; kiểm tra: giải nén tập tin hashmyfiles.zip ở trên, tiếp hành mở file “HashMyFiles.exe”. Nhấn vào File -> Add Files. Tiếp đó, trỏ đến file cần kiểm tra mã Hash. Mã MD5 và SHA-1 sẽ hiển thị bên khung chương trình. Đơn vị chỉ cần đối chiếu mã MD5 và SHA-1 tương ứng ở trên.
 
Với việc gỡ bỏ tập tin chứa mã độc, VNCERT hướng dẫn, cách xác định mã độc là: nếu mã MD5 và SHA-1 trùng nhau thì tập tin trên máy tính là phần mềm có chứa mã độc; nếu không trùng thì chưa khẳng định 100% nó không phải là mã độc và có thể không xóa trong trường hợp này.
 
Cách thức xóa tập tin chứa mã độc được thực hiện như sau: do  tập tin này đang chạy nên ta cần dừng hoặc tắt tiến trình này trước khi xóa. Trước tiên cần tải phần mềm miễn phí có tên “Process Explorer” của Microsoft tại địa chỉ: https://download.sysinternals.com/files/ ProcessExplorer.zip. Sau khi tải về giải nén ta chạy file “procexp.exe”, tiến hành tìm kiếm các tiến trình tương ứng trong văn bản trên và nhấn chuột phải chọn “Suspend” hoặc “Kill Process”. Sau khi chọn xong, ta vào đường dẫn tương ứng để xóa.
 
Cùng với việc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối, văn bản của VNCERT cũng nêu rõ, sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia - Trung tâm VNCERT  theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn / điện thoại 0934424009 trước 16h ngày 5/8/2016.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top