Vĩnh Phúc: Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ sáu, 12/03/2021 09:38

Được thực hiện 5 năm/lần, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô, lao động, kết quả SXKD, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế... của các cơ sở kinh tế để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KTXH của cả nước và mỗi địa phương.

20210423-l2.jpg

Cán bộ, nhân viên Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc luôn sẵn sàng hỗ trợ,

tư vấn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo thông tin cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo kế hoạch, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến 30/5/2021, tiến hành thu thập thông tin các cơ sở SXKD thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 30/7/2021, tiến hành thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Nội dung của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 gồm: Thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động SXKD; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; các cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin về người đứng đầu, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động. Tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí SXKD; thuế và các khoảng nộp ngân sách; vốn, đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo và thông tin về sử dụng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

So với trước đây, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có nhiều đổi mới và thuận lợi như: Áp dụng triệt để việc khai thác hồ sơ hành chính trên bộ dữ liệu sẵn có của các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội và phối hợp với các sở, ngành trong việc thu thập thông tin đầu vào cũng như cập nhật phương pháp luận quốc tế chuẩn vào đơn vị cơ sở.

Đặc biệt, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến từ khâu tập huấn, thu thập thông tin, xử lý số liệu đến công bố kết quả và lưu trữ dữ liệu, nên dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng cuộc tổng điều tra vẫn diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu nội dung, hình thức thực hiện.

Bên cạnh đó, dù cuộc Tổng điều tra kinh tế là lần đầu tiên thu thập thông tin trên phiếu web-form và phiếu capi nhưng là năm thứ 2 ngành thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp trực tuyến nên đã có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có không ít khó khăn do thực hiện trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, phạm vi rộng và nội dung phức tạp.

Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, đòi hỏi hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu cao hơn so với hình thức thu thập truyền thống bằng phiếu giấy; người cung cấp thông tin phải biết cách sử dụng, hiểu được nội dung, quy trình cung cấp thông tin để đảm bảo thông tin không bị bỏ sót.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên sẽ có đơn vị chưa đảm bảo điều kiện về máy tính, mạng internet để cung cấp thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cuộc tổng điều tra.

Khắc phục khó khăn trên, để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Cục Thống kê tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 các cấp từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Thực hiện tập huấn, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên theo đúng quy định, đảm bảo thời gian, số lượng và phù hợp với nhu cầu thực tế của cuộc Tổng điều tra.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phân công lịch trực cho cán bộ, giám sát viên, điều tra viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin với Ban chỉ đạo các cấp.

Dự kiến kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

Kết quả thu được từ cuộc Tổng điều tra sẽ tạo cơ sở dữ liệu quan trọng đánh giá chính xác sự phát triển của các đơn vị trên địa bàn theo ngành, lĩnh vực, loại hình, quy mô, chất lượng hoạt động.

Vì vậy, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở SXKD... thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, trung thực nội dung và các thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

Các đơn vị và cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

http://baovinhphuc.com.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top