Vĩnh Long: Tổng kết giao ban báo chí năm 2009

Thứ ba, 05/01/2010 09:22

Ngày 31/12/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổng kết giao ban báo chí năm 2009 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quang Phú, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - chủ trì hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban, Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phân xã Vĩnh Long, Phòng PA 25 Công an Tỉnh Vĩnh Long, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

img

Trong năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm kịp thời, thông tin những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới như: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổng kết 40 năm làm theo di chúc của Bác; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đối với các vấn đề nhạy cảm, tỉnh có chủ động định hướng thông tin, báo chí trong tỉnh đảm bảo việc thông tin kịp thời, vừa đủ, phối hợp với thông tin trong nước về các vấn đề tôn giáo, dân tộc… phục vụ tốt yêu cầu an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thông tin kịp thời về các giải pháp của Chính phủ, các gói kích cầu, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh, chống lạm phát, tăng giá, ổn định kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân; đồng thời gắn liền thông tin với những giải pháp trong tỉnh và thông tin những điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi của tập thể và cá nhân ở địa phương. Hoạt động của báo hình, báo nói, báo điện tử đã có bước phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức phong phú, có sự cập nhật nhanh, kịp thời, liên tục là kênh báo chí quan trọng của tỉnh góp phần thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận và góp phần thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu giải trí của nhân dân. Đội ngũ nhà báo, phóng viên có bước phát triển tốt, có nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đảm bảo thông tin xuyên suốt. Trong năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh chủ động tổ chức nhiều cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm.

Định hướng trong năm 2010, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như: Các cơ quan báo chí và người làm báo phải tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện Thông báo kết luận số 41-TB/TW ngày 11/10/2006 của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý báo chí; tăng cường thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan báo chí, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với báo chí trong tình hình mới. Đặc biệt năm 2010 cần đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về: “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”. Các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cuộc vận động, tạo ra một bước chuyển biến tích cực về nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nói và làm theo gương Bác, ra sức thi đua yêu nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, theo con đường XHCN mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Kiên quyết chống lại các luận điệu xuyên tạc lịch sử về Bác.

Năm 2010 là năm tổng kết cuộc thi “Quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cơ quan báo chí tổng kết chấm giải, lựa chọn những tác phẩm đoạt giải thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân cuộc vận động này, làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa rộng lớn. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với tuyên truyền quảng bá các chính sách kích cầu, đầu tư, các thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước và chất lượng hàng hóa trong nước. Thông tin tuyên truyền sự kiện chính trị lớn: Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, và các ngày lễ, kỷ niệm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn trong tỉnh.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top