Vĩnh Long: Chuẩn bị chu đáo, phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp

Thứ năm, 01/04/2021 09:40

TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) là nơi tập trung nhiều đơn vị điều tra và khá phức tạp. Phóng viên Báo Vĩnh Long phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, Trưởng BCĐ thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 TP Vĩnh Long - về các giải pháp triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.

images2357973-anh-1-3.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, Trưởng BCĐ thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 TP Vĩnh Long

* Thưa ông, xin ông cho biết TP Vĩnh Long có kế hoạch triển khai tổng điều tra kinh tế như thế nào?

- TP Vĩnh Long tập trung nhiều đơn vị điều tra và khá phức tạp; đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tổng điều tra kinh tế được thực hiện theo 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 thu thập thông tin các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; tiến hành từ 1/3/2021 với hơn 1.200 đơn vị điều tra, trong đó có hơn 1.130 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng; tiến hành từ 1/7/2021 với khoảng 14.600 đơn vị điều tra; trong đó hơn 14.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

* Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, TP Vĩnh Long có những giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

- Thành phố chỉ đạo như sau: giao Thường trực BCĐ bám sát phương án và chỉ đạo của tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch bảo đảm phù hợp, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự tham gia, ủng hộ của các thành phần kinh tế, của toàn thể nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền tổng điều tra trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan và trực tiếp tuyên truyền vận động các đối tượng; đặc biệt là thông qua họp dân tại các khóm… nhằm đảm bảo các đối tượng điều tra hiểu biết, tự giác cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Lựa chọn thời điểm và hình thức triển khai thích hợp trong cả 2 giai đoạn.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra: Trong giai đoạn 1 chủ yếu sử dụng lực lượng ngành thống kê có chuyên môn sâu để kiểm tra, giám sát trên Trang Web điều hành tác nghiệp. Trong giai đoạn 2 sẽ huy động tổng lực BCĐ và Tổ Thường trực giúp việc BCĐ thành phố, BCĐ các phường thực hiện công tác giám sát, kiểm tra; tiến hành đồng thời trực tiếp tại các địa bàn điều tra và gián tiếp thông qua cơ sở dữ liệu do điều tra viên đồng bộ hàng ngày về máy chủ tổng điều tra nhằm đảm bảo các sai sót được phát hiện, khắc phục kịp thời.

Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc tổng điều tra: trong đó, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tổng điều tra; thưởng cho BCĐ các phường hạng nhất, nhì, ba về hoàn thành kế hoạch điểm thi đua tổng điều tra.

* Thưa ông, xin ông nói rõ hơn về việc lựa chọn thời điểm và hình thức triển khai thích hợp?

- Trong giai đoạn 1, do thu thập thông tin bằng Web- form và trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, số đơn vị nhiều nên thành phố triển khai qua đường thư điện tử. Từ đầu tháng 3/2021 đã triển khai cho các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội.

Riêng khối doanh nghiệp do tập trung báo cáo tài chính năm, chưa có đầy đủ số liệu nên triển khai vào cuối tháng 3; đôn đốc, nhắc nhở hoàn thành kê khai Web- form chậm nhất vào ngày 25/4/2021. Ngay sau triển khai, Thường trực BCĐ phối hợp với ngành thuế tiếp tục rà soát số doanh nghiệp, địa chỉ e-mail để đảm bảo gửi văn bản, hướng dẫn đến 100% doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tập huấn kỹ cho điều tra viên, đặc biệt là 85 điều tra viên khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, để thu thập thông tin bằng phiếu CAPI; chỉ đạo đồng loạt ra quân điều tra vào sáng 1/7/2021.

Với sự chuẩn bị chu đáo; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, tôi tin tưởng rằng tổng điều tra trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và sẽ thành công tốt đẹp.

- Xin cảm ơn ông!

 

http://www.baovinhlong.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top