Vĩnh Long: Ban hành kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thứ ba, 30/08/2022 23:18

Vừa qua, ngày 30/3/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

20220415-m01.jpg

Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Nguồn: Báo Vĩnh Long). Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu chung, cũng như các mục tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó nổi bật là một số mục tiêu:

Đào tạo được tối thiểu 02 chuyên gia chuyển đổi số của tỉnh để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số của tỉnh;

100% cán bộ chuyên trách Chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá kết quả đào tạo;

100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước và 100% lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số;

70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu, đến năm 2030 tăng lên 90%;

Xây dựng được mạng lưới Chuyển đổi số đến cấp xã cho ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình Chuyển đổi số trong các ngành, các cấp, đến năm 2030 tăng lên 100%;

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch còn đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp thực hiện gồm: Về nhiệm vụ: Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Về giải pháp thực hiện gồm: Nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm các giải pháp hỗ trợ triển khai; Nhóm các giải pháp về cơ chế tài chính.

Thời gian tới, để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục các hạn chế, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ mà Kế hoạch đề ra. Trong đó, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách thức tuyên truyền sâu rộng hơn để tiếp cận được với nhiều đối tượng, giúp cả xã hội cùng vào cuộc cho công cuộc chuyển đổi số. Bên cạnh đó Sở cũng sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ năng số, công nghệ số cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo được các chuyên gia sẽ là lực lượng dẫn dắt, tổ chức và góp phần vào thành công của tiến trình chuyển đổi số. Ngoài ra, cần phải công khai kế hoạch, lộ trình Chuyển đổi số theo từng giai đoạn cụ thể, để chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hội, đoàn thể, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp được biết và tham gia vào quá trình Chuyển đổi số.

Khi Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được triển khai thực hiện sẽ là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh bước sang một trang mới. Từ đó không chỉ giúp lãnh đạo, công chức, viên chức mà còn có cả người lao động, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân nhận thức, hiểu rõ về chuyển đổi số, giúp thay đổi phương thức làm việc và các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số an toàn, tích cực, góp phần nâng cao chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top