Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Thứ sáu, 18/02/2022 08:48

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của giới học giả quốc tế. Báo Sự thật của Đảng Cộng sản LB Nga số ra ngày 17/2/2022 đăng bài viết của tác giả Piotr Tsvetov với tựa đề “Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, trong đó đưa ra nhiều nhận định sâu sắc về cuốn sách của Tổng Bí thư.

1-1645117208171.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Trong bài viết, tác giả Piotr Tsvetov nhận định, tựa đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã phản ánh rõ nội dung cuốn sách.

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay, trọng tâm là vấn đề lý luận về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xác định nhiệm vụ hiện nay của những cán bộ, đảng viên làm việc trong Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, quân đội, công an, công đoàn, các tổ chức thanh niên và tổ chức xã hội khác.

Tác giả Piotr Tsvetov nhấn mạnh, những vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong các bài viết của mình nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Theo tác giả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội với tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những năm 20 của thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết luận rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập dân tộc, đem lại cho mọi người, mọi dân tộc cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc.

z3190740294735-76cb8d6071b667af3-1645119533948.jpg 
Ông Piotr Tsvetov nhận kỷ niệm chương của Hội Hữu nghị Việt-Nga vì những đóng góp tích cực cho hợp tác nhân dân hai nước, Moskva, tháng 12/2021. Ảnh: THANH THỂ

Tác giả Piotr Tsvetov cũng nêu rõ khái niệm xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là xã hội mà con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Theo tác giả, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Tác giả cũng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có niềm tin sâu sắc rằng, bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu.

Cũng trong bài viết của mình, tác giả Piotr Tsvetov nhận định về những nhiệm vụ hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến kết hợp phát triển con người; nâng cao đời sống nhân dân; đi theo con đường tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Cũng theo tác giả Piotr Tsvetov, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ những vấn đề hiện nay cản trở thực hiện các kế hoạch của Đảng. Đó là những bất cập trong công tác quản lý thị trường, phân hóa giàu nghèo; chưa loại trừ được các hiện tượng tiêu cực, như tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên; các thế lực xấu, thù địch tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định.

z3190745159266-fec0a087998e6c968-1645123237010.jpg

Bài viết “Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của tác giả Piotr Tsvetov trên Báo Sự thật của Đảng Cộng sản LB Nga số ra ngày 17/2/2022.

Tác giả Piotr Tsvetov đánh giá cao những đóng góp đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào việc hình thành cơ sở tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Piotr Tsvetov, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư là sự xác nhận rõ ràng về tinh thần nghiêm túc trong công việc mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng thực hiện, nhằm xác định mục tiêu, nhiệm vụ của những người đảng viên và toàn thể dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

 

Theo: nhandan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top