Viễn thông công ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện- Văn hóa xã

Thứ ba, 03/04/2012 15:04

Hướng tới phát triển hạ tầng, phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet cho các xã đặc biệt khó khăn, ngoài sự đầu tư theo định hướng của các doanh nghiệp, Nhà nước đã thực hiện hỗ trợ việc cung ứng và sử dụng dịch vụ cho người dân và các doanh nghiệp viễn thông bằng hai chương trình đặc biệt đó là Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74) và Chương trình xây dựng hệ thống điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

img
 
Sau 5 năm thực hiện, Chương trình 74 không chỉ phổ cập dịch vụ viễn thông cho người dân mà còn thực hiện hỗ trợ duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng trong đó có các điểm Bưu điện- Văn hóa xã (BĐ-VHX). Chương trình không chỉ đem lại cơ hội cho hơn 22 triệu người dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội mà còn hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng mạng, phát triển dịch vụ, chiếm lĩnh thị trường viễn thông nông thôn đầy tiềm năng.
 
Kể từ năm 2006, các điểm BĐ-VHX thuộc vùng viễn thông công ích là đối tượng hỗ trợ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam như một điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng. Việc thực hiện chính sách viễn thông công ích đối với các điểm BĐ-VHX trong giai đoạn qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Áp dụng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông về xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng viễn thông băng rộng đa dịch vụ đã được kết nối tới hầu hết các điểm BĐ-VHX bằng các phương thức truyền dẫn hiện đại như cáp quang, Micowave, vệ tinh, từ đó tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho người dân. Hệ thống điểm BĐ-VHX đến nay đã trở thành điểm truy nhập viễn thông công cộng với quy mô từ 1 đến 3 cabin điện thoại, 2 đến 5 máy tính được kết nối mạng Internet băng rộng, có những điểm được trang bị tới 10 máy tính. Nhờ được đào tạo và tự học hỏi để đáp ứng yêu cầu khai thác và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ mà trình độ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên quản lý điểm BĐ-VHX được nâng cao đáng kể. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực cung cấp dịch vụ được tăng cường khiến điểm BĐ-VHX ngày càng khang trang, doanh thu tăng, uy tín đối với người dân cũng được nâng cao.
 
Với định mức hỗ trợ được áp dụng theo Thông tư 23/2099/TT-BTTT ngày 20/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính từ năm 2006 đến năm 2010, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 4.000 điểm BĐ-VHX thuộc vùng viễn thông công ích trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 382 tỷ đồng. Quỹ còn kết hợp với một số Bưu điện tỉnh và các đối tác tổ chức tuyên truyền cho người dân về lợi ích của viễn thông, Internet cũng như hướng dẫn sử dụng máy tính và các dịch vụ viễn thông cơ bản; nhờ đó số lượng người dân đến sử dụng và tìm hiểu về các dịch vụ tại các điểm BĐ-VHX ngày một tăng.
 
Để tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và phổ cập dịch vụ viễn thông công ích tại vùng đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 1643). Theo đó, một số nhiệm vụ của Chương trình liên quan đến hệ thống điểm BĐ-VHX như: Hỗ trợ kinh phí duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ thuộc Chương trình 74 đến hết năm 2013; Hỗ trợ việc nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các điểm BĐ-VHX tại các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính Phủ; Hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án phát triển hạ tầng viễn thông tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Hỗ trợ kinh phí duy trì các điểm truy nhập Internet công cộng phát triển mới tại các xã thuộc 69 huyện nghèo, các đảo xa bờ, các đồn biên phòng.
 
Khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai Chương trình viễn thông công ích tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn trước, giai đoạn 2011-2015, việc thực hiện chích sách viễn thông công ích đối với vác điểm BĐ-VHX thuộc các xã đặc biệt khó khăn cần: có các giải pháp sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao hoạt động của hệ thống điểm BĐ-VHX; chủ động đề xuất các dự án, mức hỗ trợ tương ứng để nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các điểm BĐ-VHX thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ, đặc biệt là các điểm BĐ-VHX chưa có khả năng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng; thiết lập đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ tới các điểm BĐ-VHX chưa được kết nối. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam sẽ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các Sở Thông tin và Truyền thông để nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm BĐ-VHX thông qua kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, vận động các tổ chức trong nước, quốc tế tài trợ hoặc phối hợp tài trợ về kinh phí, trang thiết bị, đường truyền dẫn băng rộng cho các điểm BĐ-VHX nhằm mở rộng phổ cập dịch vụ viễn thông cho người dân trong cả nước.
Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top