Về việc thay đổi đường truyền trực tuyến Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

Thứ năm, 07/07/2016 17:44

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

Để chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2212/BTTTT-VP ngày 01/7/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thông báo kế hoạch tố chức Hội nghị, trong đó đề nghị Cục Công tác phía Nam, Đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên và 63 Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Chi nhánh Viettel trên địa bàn để hỗ trợ chuẩn bị đường truyền trực tuyến phục vụ Hội nghị. Tuy nhiên, do một số lý do kỹ thuật nên Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển sang sử dụng đường truyền trực tuyến của Cục Bưu điện Trung ương và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để phục vụ Hội nghị.

Trường hợp tại Sở Thông tin và Truyền thông chưa có đường truyền trực tuyến của VNPT thì đề nghị Sở liên hệ, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ, tổ chức họp trực tuyến tại điểm cầu của ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.

Thời gian tổ chức và thành phần tham dự Hội nghị vẫn theo thông báo tại công văn số 2212/BTTTT-VP ngày 01/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông cử đồng chí Bùi Văn Hưng - Trưởng phòng Quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin, điện thoại: 0936376868, email: bvhung@mic.gov.vn là đầu mối làm việc và phối hợp triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến. 
 

 
Chi tiết Công văn tại file đính kèm bên dưới hoặc truy cập đường link http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13726/2287_BTTTT-VP.html
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top