Chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành “48/QÐ-BTTTT“

Số hiệu
48/QÐ-BTTTT
Trích yếu nội dung
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày ban hành
18/01/2024
Ngày có hiệu lực
18/01/2024
Ngày hết hiệu lực
(Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan


Quyết định này thay thế Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT  ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam và Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 về việc sửa đổi Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017.

Văn bản khác liên quan

Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
724/QĐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát

icon-svg Xem chi tiết
07/05/2024
503/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Xuất bản, in và phát hành

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

icon-svg Xem chi tiết
09/04/2024
163/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Cơ cấu tổ chức

Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

icon-svg Xem chi tiết
06/02/2024
142/QÐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định

Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

icon-svg Xem chi tiết
02/02/2024
106/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Lĩnh vực khác

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

icon-svg Xem chi tiết
31/01/2024
01/CT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ thị
Lĩnh vực khác

Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

icon-svg Xem chi tiết
20/01/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top