Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong khuyến nông về quản lý dinh dưỡng cho cây lúa

Thứ hai, 24/08/2015 09:50

Phần mềm Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa do Viện lúa Quốc tế (IRRI) phát triển đã được chạy thử nghiệm và phát hành tại Philippines, Indonesia và Bangladesh... hiện nay đang được nghiên cứu để phát triển tại Việt Nam. Phần mềm được thiết kế cho cán bộ khuyến nông để thu thập thông tin từ nông dân và sau đó cung cấp cho họ bản hướng dẫn về bón phân cụ thể theo từng địa phương, giống lúa, năng suất và các điều kiện canh tác.

img

Hướng dẫn nông dân Philippines sử dụng Phầm mềm Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa

Tiến bộ mới trong công nghệ thông tin, truyền thông và điện thoại di động cung cấp cho nông dân sản xuất nhỏ nhiều thông tin và sản phẩm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Viện lúa Quốc tế (IRRI) đã sử dụng cơ hội này để phát triển các ứng dụng trên máy tính cá nhân và điện thoại di động. Phần mềm Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa, chuyển từ hướng dẫn bón phân theo vùng chuyên biệt sang hướng dẫn bón phân theo nhu cầu của từng nông hộ. Phiên bản quốc gia về Phần mềm Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa đã được chạy thử nghiệm và phát hành tại Philippines, Indonesia và Bangladesh... hiện nay đang được nghiên cứu để phát triển tại Việt Nam.

Thông qua việc sử dụng các tiến bộ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mỗi ứng dụng Phần mềm Quản lý dinh dưỡng sẽ hoạt động bình thường trên máy tính và điện thoại thế hệ mới với hệ điều hành chính, bao gồm cả Android và iOS (Apple). Phần mềm Quản lý dinh dưỡng được thiết kế cho cán bộ khuyến nông trong hệ thống khuyến nông quốc gia và cho cả các tổ chức tư nhân sử dụng. Cán bộ khuyến nông sử dụng các ứng dụng này để thu thập thông tin từ nông dân và sau đó cung cấp cho nông dân bản hướng dẫn về bón phân cụ thể theo từng địa phương, giống lúa, năng suất và các điều kiện canh tác của họ.


Giao diện của Phần mềm Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa chứa hệ thống câu hỏi được thiết kế để thu thập thông tin từ nông dân về điều kiện canh tác của thửa ruộng trên vùng đất nhất định và các nhu cầu của nông dân. Phần mềm sử dụng các câu trả lời của nông dân cùng với các dữ liệu quốc gia về giống, khí hậu, đất đai và phản ứng của cây trồng với các dưỡng chất để tính toán nhu cầu về đạm (N), lân (P) và kali (K) cho các vùng cụ thể và đưa ra khuyến cáo về thời gian bón phân, liều lượng bón phù hợp với giống, tập quán gieo trồng và tuổi mạ được nông dân lựa chọn.

Phần mềm Quản lý dinh dưỡng được chia thành ba phần: Một “giao diện” nhỏ được tải về máy tính hoặc điện thoại di động của cán bộ khuyến nông để phỏng vấn nông dân, một “mô hình” tính toán và đưa ra bản hướng dẫn bón phân cho nông dân và  một “bản khuyến cáo” hướng dẫn bón phân cung cấp cho nông dân bằng một bản in hoặc một tin nhắn. Cán bộ khuyến nông thực hiện cuộc phỏng vấn với nông dân khoảng 10 phút (không kết nối internet hoặc điện thoại). Sau phỏng vấn, các thông tin thu thập sẽ truyền qua internet về “mô hình”, nằm trên máy chủ của cơ sở dữ liệu. Bản hướng dẫn sử dụng phân bón sẽ được truyền trở lại ngay trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của cán bộ khuyến nông. Bản hướng dẫn này cũng có thể truyền trực tiếp cho nông dân bằng tin nhắn SMS.

Sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông để tính toán và hướng dẫn bón phân theo yêu cầu của từng nông hộ có thể nâng cao khả năng khuyến nông và thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới. Phần mềm Quản lý dinh dưỡng cho phép mỗi khuyến nông viên, nhân viên tư vấn hay nông dân sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động thế hệ mới có kết nối internet trực tiếp truy cập và trả lời các câu hỏi của hệ thống để nhận được bản hướng dẫn sử dụng phân bón cụ thể theo từng địa phương, giống lúa và các điều kiện canh tác của họ.

Khuyennongvn.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top