Ứng dụng CNTT để phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính

Thứ tư, 31/12/2014 14:12

Hệ thống thông tin thống kê tài chính tập trung, thống nhất đang được Bộ Tài chính xây dựng và phát triển theo thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành nền tài chính quốc gia.

img
 
Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác thống kê tài chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định 3036/QĐ-BTC.
 
Kế hoạch nhằm phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính tập trung, thống nhất, gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà nước, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về Thống kê tài chính Chính phủ nhằm thu thập đầy đủ thông tin thống kê tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu câu về phân tích, đánh giá, hoạch định và điều chỉnh chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê tài chính của tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế.
 
Để thực hiện được kế hoạch, bên cạnh những giải pháp về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế phối hợp, giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, tổ chức phát triển nguồn nhân lực… thì Bộ Tài chính sẽ tập trung vào triển khai các giải pháp ứng dụng, phát triển CNTT-TT.
 
Theo đó, Bộ Tài chính tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020 và các năm tiếp theo để tạo nền tảng cho triển khai công tác thống kê tài chính trên cơ sở ứng dụng CNTT đối với các nghiệp vụ của ngành Tài chính, tạo lập hệ thống số liệu và dữ liệu thống kê tài chính có độ chính xác và tin cậy cao.
 
Tổ chức xây dựng, phát triển và nâng cao khả năng cung cấp thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; xây dựng cơ chế tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tính kết 1 nối, tích hợp tất cả các dòng dữ liệu tài chính Chính phủ tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, cung cấp dữ liệu đầu vào cho các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu. Tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển, nâng cấp phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính. Xây dựng và triển khai phần mềm Báo cáo thống kê cho các Sở Tài chính.
 
Ứng dụng CNTT để phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính là một trong những ứng dụng quan trọng trong các cơ quan Nhà nước nhằm giúp đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.
 
Ngọc Mai
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top