UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác

Thứ sáu, 06/02/2015 15:33

Ngày 02/2, UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2015-2020. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Kế San - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì.

img

Đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác chiến lược về VT – CNTT giai đoạn 2015-2020 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và tập đoàn

Về phía Tập đoàn VNPT có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT; Phạm Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cùng các thành viên trong đoàn và VNPT Phú Thọ.

Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn VNPT sẽ triển khai trên các lĩnh vực: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Phú Thọ; trong lĩnh vực ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử của tỉnh Phú Thọ; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT; các nội dung hợp tác khác theo nhu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ và khả năng đáp ứng của VNPT.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, đầu tư phát triển VT-CNTT của Tập đoàn VNPT vào tỉnh; đồng thời cam kết UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tiếp cận các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, cùng các cơ quan, đơn vị địa phương phối hợp với VNPT triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác; chủ động phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên các vấn đề liên quan với đơn vị đầu mối thuộc VNPT để triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác phù hợp với quy hoạch, định hướng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc VNPT cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Phú Thọ khảo sát đánh giá nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và nhu cầu lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, Tập đoàn VNPT sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ công tác điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đến các đơn vị trực thuộc của Phú Thọ theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và đồng chí Phạm Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đã ký kết hợp tác chiến lược về VT-CNTT giai đoạn 2015-2020.
Vũ Tuân (Sở TT&TT Phú Thọ)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top