UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định phiên họp báo định kỳ

Thứ năm, 24/04/2014 09:18

Ngày 22/4/2014, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh.

img

Họp báo phiên thường kỳ 4/2014

Theo đó, định kỳ 3 tháng một lần, UBND tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí với các nội dung chủ yếu như: công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương, chính sách mới ban hành, chương trình hành động, các đề án giải pháp của UBND tỉnh để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của Chính phủ, biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án lớn;...
  
Quyết định cũng quy định cụ thể về chương trình, thời gian của buổi họp là 60 phút. Người chủ trì họp báo định kỳ là Thường trực UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Trách nhiệm của người chủ trì họp báo là cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp báo theo nội dung họp báo đã được phê duyệt và có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, của các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật…Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan báo chí, nhà báo khi tham gia phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh đăng, phát trung thực những nội dung tại buổi họp theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Báo chí.
 
Quyết định này thay thế Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh.
 
Được biết, từ tháng 9/2012, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên họp báo định kỳ với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo đài trong quá trình tác nghiệp có được thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc minh bạch hoá thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top