Tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công trực tuyến còn thấp

Chủ nhật, 04/06/2023 11:54

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe.

20230607-m10.jpg

Ảnh minh họa

Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành kết nối dữ liệu khám sức khoẻ người lái xe và mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 14-11-2022.

Tính đến ngày 25-5-2023, hệ thống đã tiếp nhận hơn 4.200 hồ sơ, trong đó hoàn thành xử lý, trả kết quả hơn 3.300 giấy phép lái xe cho người dân.

Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi giấy phép lái xe phát sinh chủ yếu từ tháng 3-2023, sau khi có nhiều cơ sở y tế hoàn thành kết nối cung cấp dữ liệu điện tử khám sức khoẻ người lái xe. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên tổng số hồ sơ cấp đổi còn thấp. Thậm chí, một số địa phương triển khai chậm, chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi ngày chỉ có hơn 100 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ công quốc gia. 

Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền; nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống bảo đảm thời hạn theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe người lái xe trên địa bàn thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lương Ninh Giang (hanoimoi.com.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top