Tuyên truyền, phổ biến quy định mới của Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu

Thứ sáu, 17/02/2023 11:41

Ngày 17/02, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ TT&TT; các tổ chức, doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu là đối tượng chịu sự tác động của Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT.

20230217-ta1.jpg

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến các chính sách, quy định mới, góp phần giúp các đối tượng chịu sự quản lý nắm rõ và thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT cho biết: Từ cuối tháng 11/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. 

Việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT để hoàn thiện các quy định về yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu là cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, thúc đẩy phát triển thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam bền vững hướng tới một hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia hiện đại và bền vững, đưa nước ta trở thành trung tâm dữ liệu số của khu vực.

20230217-ta2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu nội dung chính của Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT và một số điểm lưu ý trong quá trình thực hiện. Theo đó, bên cạnh việc kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT có một số điểm mới như: Cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy, bao gồm QCVN 9:2016/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, QCVN 32:2020/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Ngoài ra, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT bổ sung quy định áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phổ biến nhất trên thế giới về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu (TCVN 9250:2021, TIA-942-B:2017 của ANSI/TIA và tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute) và các doanh nghiệp công bố sự phù hợp theo xếp hạng mức bảo đảm kỹ thuật. “Việc mở rộng các tiêu chuẩn áp dụng cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng hạ tầng trung tâm dữ liệu và là cơ sở để doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ trung tâm dữ liệu”, Vụ Khoa học và Công nghệ cho hay.

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Thông tư mới cũng quản lý chặt chẽ hơn hoạt động đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các trung tâm dữ liệu xếp hạng cao (mức 3 và 4). Theo đó, các trung tâm dữ liệu này phải được đánh giá, chứng nhận bởi tổ chức đánh giá, chứng nhận trong nước hoặc nước ngoài có uy tín được chỉ định, thừa nhận. Việc công bố chất lượng với mức xếp hạng khác nhau cũng thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các trung tâm, bảo vệ quyền lợi khách hàng. 

Cùng với đó, Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm rõ hơn đối với cơ quan quản lý (Cục Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ) nhằm tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.  

Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Về thủ tục công bố sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đại diện Cục Viễn thông cho biết Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT không sửa đổi thủ tục hành chính công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT và không tăng thêm thành phần hồ sơ. Cục Viễn thông tiếp nhận và quản lý hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng theo quy định./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top