Tuyên Quang sẽ tích hợp 277 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng DVCQG

Thứ bảy, 03/10/2020 22:04

Trong quý III và IV năm 2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) 155 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 122 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 vừa được UBND tỉnh này phê duyệt.

Cụ thể, trong tổng số 155 dịch vụ công trực tuyến mức 3 của Tuyên Quang sẽ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay, có 152 dịch vụ công cấp tỉnh, 2 dịch vụ công cấp huyện và 1 dịch vụ công cấp xã.
 
Toàn bộ 122 dịch vụ công trực tuyến mức 4 được Tuyên Quang lên kế hoạch tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đều là dịch vụ công thực hiện ở cấp tỉnh.
 
20200901-pg10.jpg
 
Theo kế hoạch, việc tích hợp 277 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh Tuyên Quang lên Cổng dịch công quốc gia được thực hiện trong 2 quý cuối năm 2020. Trong đó, có 97 dịch vụ thuộc thẩm quyền của các Sở: Y tế, Xây dựng, VHTT&DL, Giao thông vận tải sẽ được đưa lên Cổng trong quý IV; 180 dịch vụ của các sở, ngành khác dự kiến hoàn thành ngay trong quý III.
 
Ngoài ra, tại danh mục mới công bố, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2020, sẽ nâng cấp 141 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lên mức 4, trong đó có các dịch vụ: Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động; Khai báo tai nạn lao động; Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất…
 
Sở TT&TT Tuyên Quang được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện việc tích hợp các dịch vụ công mức 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng thời gian.
 
Liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tuyên Quang, theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến hết tháng 7/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Tuyên Quang là 633 dịch vụ, đạt 32,75% tổng số thủ tục hành chính công.
 
Tuy nhiên, đến nay số dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh Tuyên Quang vẫn còn ít: 145 dịch vụ, chỉ đạt 7,5%, thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước và còn khoảng cách rất xa so với chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đạt được trong năm 2020. 
 
Trên cả nước, đại diện Cục Tin học hóa cho biết, trong tháng 7/2020, nhiều bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tính đến hết tháng 7/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt khoảng 15,91%, tăng 1,8% so với tháng 6/2020.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top