Tuyên Quang ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Thứ sáu, 02/07/2021 14:08

Sáng ngày 01/7/2021 tại 7/7 huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2).

image001-3-.jpg

Bà Lê Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Lễ ra quân.

 

Tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2). Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Lê Quang Toàn, Ủy viên, BTV Huyện ủy Yên Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn. Giai đoạn 2 tỉnh Tuyên Quang tiến hành điều tra 30.677 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trong đó thành phố Tuyên Quang 7.804 cơ sở; huyện Lâm Bình 1.216 cơ sở; huyện Na Hang 1.462 cơ sở; huyện Chiêm Hóa 5.154 cơ sở; huyện Hàm Yên 4.208 cơ sở; huyện Yên Sơn 5.103 cơ sở; huyện Sơn Dương 5.730 cơ sở) và 137 cơ sở Tôn giáo tín ngưỡng (trong đó thành phố Tuyên Quang 38 cơ sở; huyện Lâm Bình 3 cơ sở; huyện Na Hang 2 cơ sở; huyện Chiêm Hóa 11 cơ sở; huyện Hàm Yên 13 cơ sở; huyện Yên Sơn 27 cơ sở; huyện Sơn Dương 43 cơ sở).

Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện điều tra từ ngày 1 đến 30/7/2021 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Lê Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra năm nay có sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, với cách làm phù hợp, chính xác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác điều tra cũng như từng điều tra viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, trên diện rộng thì vấn đề đặt ra làm sao vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhất là về tiến độ và chất lượng chuyên môn nhưng vẫn phải bảo đảm sự an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Theo đó, cần chủ động trong tuyên truyền, vận động sự tham gia của cơ sở cần điều tra cũng như đáp ứng đầy đủ về trang bị, nguồn nhân lực để bảo đảm chất lượng chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác trong cung cấp, chia sẻ, xử lý thông tin bảo đảm tiến độ, tính chính xác và chất lượng thông tin đáp ứng tối đa yêu cầu đề ra...và đề nghị UBND huyện Yên Sơn quan tâm chỉ đạo các cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

Tại địa phương để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này, đồng chí Lê Quang Toàn, Ủy viên, BTV Huyện ủy Yên Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cũng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; thực hiện tốt chế độ báo cáo nhanh trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương./.

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Tuyên Quang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top