Tuyên Quang hoàn thành Tổng điều tra kinh tế 2021

Thứ năm, 29/07/2021 16:37

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo Cuộc Tổng điều tra Kinh tế 2021, đến ngày 25-7, toàn tỉnh đã hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

tuyen-quang-hoan-thanh-gd2.jpg

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh rà soát, kiểm tra thông tin các phiếu điều tra điện tử trước khi công bố kết quả.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1-3 đến ngày 31-5) thực hiện điều tra ở 2.000 doanh nghiệp, HTX; giai đoạn 2 (từ ngày 1 đến ngày 25-7) điều tra 30.000 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê tỉnh đang rà soát, hiệu chỉnh số liệu điều tra, dự kiến kết quả sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12 -2021, kết quả chính thức công bố vào quý II-2022.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top